IN MEMORIAM

  
  


                                     Langs deze weg geven wij kennis van het overlijden van

Elly Hartman

                                     Elly was werkzaam als leerkracht op obs De Klimop.
 
                                     Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken
                                     van dit verlies.
 
                                     Namens het College van Bestuur,
                                     W. Hendricks (voorzitter)
 
 

 

 

Den Haag, 8 mei 2014