Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Links

De Haagse Scholen
stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Post/retouradres:
Postbus 61454
2506 AL Den Haag

Bezoekadres:
Johanna Westerdijkplein 1
2521 EN Den Haag

tel 070 - 30 65 200
fax 070 - 30 65 201
info@dehaagsescholen.nl

Inschrijfnummer KvK
KvK Haaglanden 27308764

Links


SPDHS
Stichting Peuterspeelzalen
De Haagse Scholen (SPDHS) is een onderdeel
van Stichting De Haagse Scholen, het openbaar onderwijs en speciaal (basis) onderwijs in Den Haag.
Samen 10+
Het beste onderwijs in de wereld geven aan leerlingen in een achterstandswijk.

Bekijk hier de promotiefilm.

logo ppo_DH.jpg Aanmelden basisschool
Op 1 school, vanaf 1 jaar.
​Haagse Onderwijs Portaal
Nieuws en informatie over het Haags onderwijs.
HCO
Het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding, de educatieve partner van de gemeente Den Haag.
OC&W
Informatie van het Ministerie van Onderwijs.
Onderwijsinspectie
Inspectierapporten van alle scholen.
Den Haag
De website van de gemeente Den Haag.
Stichting IOO
Internationale Onderwijs Ontwikkeling.


Stichting VO Haaglanden
Voor algemeen en bijzonder voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden.
Scholengroep Den Haag Zuid West
Hoogwaardig onderwijsaanbod voor ambitieuze leerlingen.