Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Medezeggenschap

De Haagse Scholen
stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Post/retouradres:
Postbus 61454
2506 AL Den Haag

Bezoekadres:
Johanna Westerdijkplein 1
2521 EN Den Haag

tel 070 - 30 65 200
fax 070 - 30 65 201
info@dehaagsescholen.nl

Inschrijfnummer KvK
KvK Haaglanden 27308764

Werkgroepen

Werkgroepen
 
Om het werk beter te kunnen verdelen en de benodigde diepgang te krijgen, is er gekozen voor een werkvorm met aandachtsgebieden en werkgroepen. Alleen de werkgroep Interne Zaken is een vaste werkgroep.

Werkgroep Interne Zaken
Benito Boer (OGMR; voorzitter)
Marianne Gommans (ambtelijk secretaris)
Şahiner Pekdemir (PGMR; vicevoorzitter)
Eduard Mulder (OGMR; vicevoorzitter)