Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Medezeggenschap

De Haagse Scholen
stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Post/retouradres:
Postbus 61454
2506 AL Den Haag

Bezoekadres:
Johanna Westerdijkplein 1
2521 EN Den Haag

tel 070 - 30 65 200
fax 070 - 30 65 201
info@dehaagsescholen.nl

Inschrijfnummer KvK
KvK Haaglanden 27308764

Medezeggenschap
Leden en functies

Naam

Geleding   School/locatie
Benito Boer,
voorzitter
ouder Galvanischool
Widia Mahabier ouder Max Velthuijsschool
Eduard Mulder Vice voorzitter ouder Valkenbos
Henk-Frits Verkerk ouder Het Volle Leven
Erdal Büke ouder Insp. De Vriesschool (so)
Debby van Rijn personeel Van Ostadeschool
Fonda Sahla ouder Het Galjoen
Lisette van Gemmert personeel De La Reyschool
Ihsane Hajjaoui personeel De Baanbreker
Şahiner Pekdemir personeel Van Ostadeschool
Willem van Gemmert personeel Inspecteur de Vriesschool
Marion de Koning personeel Bestuurskantoor
Paul Verleg personeel De Kleine Keizer
Hamid Astitou ouder​ De Kameleon​
​Vacature ​personeel


U kunt de GMR bereiken via het mailadres
GMR@dehaagsescholen.nl.

Of via de ambtelijk secretaris
Marianne Gommans
Ambtelijk Secretaris GMR
Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag tot ± 15.00 uur
Tel.: 070 - 3065 217
Mobiel: 06 - 3165 9837
E-mail: M.Welten@dehaagsescholen.nl

 

 

​GMR teamsite

Alleen voor GMR leden

Vergaderingen en documenten

Notulen en Agenda's

Nieuwsflits

Nieuwsflitsen van de GMR

Actuele vacatures

Werving

 

 

 

 

 

 Actueel

 
  
Hoofdtekst
GMR heeft nieuwe leden nodig

​Van een grote lichting huidige GMR-leden zit de zittingstermijn erop. Dat wil zeggen dat de GMR zit te springen om nieuwe leden. Er komen maar liefst tien van de zestien zetels vacant. Mocht je al eens gedacht hebben 'misschien' of 'ooit', maak daar dan 'nu' van en zorg ervoor dat de medezeggenschap op bovenschools niveau sterk blijft. Neem voor meer informatie contact op via gmr@dehaagsescholen.nl of kijk onder het kopje werving op deze website

Personeelsgeleding

​Basisonderwijs ('regulier'): 4 vacatures

Bestuurskantoor: 1 vacature

Speciaal onderwijs: 1 vacature


Oudergeleding


Basisonderwijs ('regulier'): 2 vacatures

Speciaal onderwijs: 2 vacatures


De kandidaatstelling loopt tot donderdag 24 mei a.s.

GMR-vergaderingen in maart en april

​Maandag 26 maart a.s. komt de GMR bijeen in Interne Vergadering. Twee weken later volgt de Overlegvergadering (9 april). Er zal onder meer gesproken worden over de spelregels sociale media, het medezeggenschapsstatuut en de -reglementen, de opleidingsschool en het veiligheidsbeleid. Natuurlijk blikt de GMR ook terug op de achterbanavond over Medezeggenschap op scholen, waarbij nadrukkelijk gekeken zal worden naar de benodigde vervolgstappen.

De agenda's worden zodra ze definitief zijn onder notulen/documenten geplaatst.

13 maart 2018: Achterbanavond 'Medezeggenschap bij De Haagse Scholen'

​De achterbanavond over 'Medezeggenschap bij De Haagse Scholen' werd goed bezocht. De presentaties zijn intussen op deze website geplaatst (onder notulen/documenten). Over de volgende stap beraadt de GMR zich nog, maar er komt zeker een vervolg. 

Nieuwsflits november 2017

​In deze Nieuwsflits o.a nieuws over de Meivakantie 2019, de Invalpool en het Strategisch HRM-beleid. U vindt deze en eerdere Nieuwsflitsen onder 'Nieuwsflitsen'1711 GMR Nieuwsflits.pdf1711 GMR Nieuwsflits.pdf

Nieuwsflits april 2017
Nieuwe leden GMR

De GMR heeft met ingang van dit schooljaar drie nieuwe leden. Marcel Reijning (De Strandwacht) en Hamid Astitou (De Kameleon) komen de oudergeleding versterken en Debby van Rijn (Van Ostadeschool) en Lisette van Gemmert (De La Reyschool) treden toe tot de personeelsgeleding.  Vergaderschema GMR 2017 - 2018

Onder GMR schooljaar 2017-2018 vindt u het vergaderschema van de GMR.

De overlegvergadering van 14 december a.s. zal geen doorgang vinden.