​  

​  

Prinses Marijkeschool winnaar van de Beste Boeken Quiz

 
Marijke_besteboekenquiz.jpg
 

In februari zijn 3 scholen in Den Haag gestart met het project de Beste Boeken Quiz.
Hiervoor hebben alle leerlingen in de klas een aantal spannende boeken gelezen en het grote BBQ spel gespeeld. Op vrijdag 6 april was de spannende finale in de bibliotheek!

...en de Prinses Marijkeschool heeft gewonnen!!! Goed gedaan groepen 7 en groepen 8!