​  
​  
​  
 
Dialoog sport en bewegen in het onderwijs

SpringbokSport-Bewegen.jpgHoe kunnen scholen hun leerlingen stimuleren tot sporten of bewegen? Welke sport- en beweegactiviteiten worden er nu al georganiseerd, met welke instanties vindt samenwerking plaats, en wat zijn knelpunten en succesfactoren? Deze vragen stonden centraal tijdens de dialoog over sport en bewegen in het onderwijs op 8 februari in Den Haag.
Jeroen Sprinkhuizen, docent lichamelijke opvoeding, begon zijn presentatie met een leuke energizer waar de deelnemers actief aan meededen. Hij gaf mooie voorbeelden over hoe ze op de Springbok bezig zijn met sport, bewegen en een gezonde leefstijl. 

Lees hier het hele verslag.
​