​   MCFlogo.jpg

HCOlogo.jpg
​  
​  Dialoogsessie met de Raad van Kinderen voor het HCO
Vrijdag 8 december 2017
 
Een organisatie die het onderwijs duurzaam wil verbeteren kan dat niet doen zonder het perspectief van kinderen. Vanuit die gedachte werkt het HCO sinds dit schooljaar met een Raad van Kinderen. Om dit vorm te geven is het HCO een samenwerking aangegaan met Missing Chapter (MCF), de initiatiefnemers van de Raad van Kinderen.
De leerlingen uit groep 7 van de Erasmusschool in Den Haag (onze eerste Raad van Kinderen) hebben in de afgelopen periode een dilemma onderzocht dat ons bezighoudt in ons werk:
 
Hoe kunnen de medewerkers van het HCO zo goed mogelijk met elkaar samenwerken?
 
Onder begeleiding van de eigen leerkracht en begeleiders van MCF zijn de leerlingen op onderzoek uit gegaan. Ze hebben daarbij ook een werkbezoek afgelegd bij het HCO. Op vrijdag 8 december presenteren zij hun bevindingen en gaan ze erover in gesprek in een dialoogsessie met volwassenen. Met de adviezen van de RvK beogen wij ons werk en bijdrage aan het onderwijs verder te verbeteren.
​  
Raad van Kinderen
De Raad van Kinderen is een initiatief van Missing Chapter. Er zijn inmiddels al bijna 80 organisaties (bedrijven, ministeries, verenigingen) in Nederland, Europa en het Caribisch gebied actief met een Raad van Kinderen. Met de Raad van Kinderen werken kinderen en volwassenen samen aan maatschappelijke vraagstukken die bepalend zijn voor hun leven nu en in de toekomst.
RvKlogo.jpg