​   ​  
Eerste Grote Reken(mid)dag op de P.H. Schreuderschool


PHSchreuderRekendag01.jpgOp donderdagmiddag 29 maart heeft op SBO de P.H. Schreuderschool de eerste Grote Reken(mid)dag plaats gevonden. De middag stond in het teken van onderzoekend leren en praktisch bezig zijn met alles wat met rekenen te maken heeft. Veel rekenopdrachten werden door middel van spel aangeboden.

De leerlingen waren ingedeeld in de onderbouw, middenbouw en de bovenbouw. Per bouw PHSchreuderRekendag02.jpgwerden er verschillende rekenopdrachten uitgevoerd zoals het zoeken naar coördinaten in de bovenbouw en het maken van patronen in de onderbouw.


Conclusie: een zeer geslaagde rekenmiddag vonden de leerlingen, de hulpouders en de leerkrachten van de P.H. Schreuderschool.

 ​