Twee binnenstadscholen in Den Haag maken de overstap naar het IB-concept. Zowel OBS De Springbok als OBS Het Startpunt maken geleidelijk deze overstap. Omdat het om twee basisscholen gaat, zullen zij het Primary Years Programme (PYP) volgen.
Onderwijs bieden dat kinderen tot onderzoekende, geïnformeerde, kritisch denkende en zorgzame jonge mensen maakt, die hun steentje willen en kunnen bijdragen aan een betere en vredigere wereld door intercultureel begrip en respect. Een belangrijk uitgangspunt bij IB is dat kinderen leren door nieuwsgierigheid en dat de verantwoordelijkheid van de school is om ze te stimuleren nieuwsgierig te zijn, vragen te stellen en zelf antwoorden te vinden.

Leerprofiel
Om dit doel te bereiken staat in alle drie de stromen het zogenaamde leerprofiel centraal. Dit leerprofiel is niet alleen voor leerlingen, ook leerkrachten, directie en zelfs ouders in IB-scholen gebruiken het profiel om op zichzelf en de school te reflecteren. Het PYP -programma bestaat uit vijf belangrijke onderdelen die ze ‘The Five Essential Elements’ noemen. Als PYP-leerkracht ben je er verantwoordelijk voor dat alle vijf elementen aan bod komen, in de planning, de uitvoer en in de reflectie.

Persoonsprofiel
Het hart van het PYP is het ‘Learners Profile’, het persoonsprofiel waar ieder mens zich in kan ontwikkelen. Dit zijn 10 verschillende ontwikkelingsgebieden. Mensen hoeven niet in alle 10 even sterk te zijn. Ieder mens heeft zijn eigen sterke kanten. Echter je kan wel aandacht besteden aan kanten die minder sterk zijn, je bewust worden dat dit onderdeel bestaat en versterkt kan worden.
OBS Het Startpunt is de invoering gestart met het element ‘inquiry’ leerlingen leren om onderzoekend en ontwerpend te werken. OBS de Springbok is begonnen met het element ‘concept learning’, leerlingen leren om te denken in concepten in plaats van in onderwerpen. Beide scholen zijn nu kandidaat school en hopen in 2019 het officiële IB-stempel te krijgen.