ViertaalLogo.png

Persbericht
 
Twee colleges onder één dak
Modern gebouw voor voortgezet speciaal onderwijs

Op 10 maart 2017 opent wethouder Saskia Bruines het nieuwe moderne en knusse gebouw van het Piramide College en het VierTaal College aan de Steenwijklaan 30 in Den Haag. Dit open en lichte gebouw biedt ruimte aan 80 leerlingen met een lichamelijke beperking of langdurige ziekte en 55 leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend zijn.

​Het programmaPiramideViertaalPersbericht.jpg
Tijdens de openingshandeling onthult de wethouder het Virtual Reality kunstproject. Dit eigentijdse project past perfect bij het huidige digitijdperk. Samen met de leerlingen heeft kunstenaar Sander Veenhof dit project ontworpen, waarbij de werkelijke- en virtuele ruimten elkaar aanvullen. Als je met je smartphone en een virtual reality bril naar het schoolplein kijkt zie je een wereldkaart met “pop up” informatie over diverse landen. In het gebouw zie je levensechte simulaties van bijvoorbeeld uitbarstende vulkanen.

   DP6 architectuurstudio
Dit moderne gebouw is ontworpen door DP6 architectuurstudio.
"De ruimtes van het Piramide College liggen op de begane grond in verband met optimale toegankelijkheid voor leerlingen met lichamelijke beperkingen. De receptie van het gebouw zal worden bemand door leerlingen van de Piramide, hierdoor kunnen zij onderwijs in een praktijksetting krijgen. Ook in het aansluitende lokaal voor kantoorpraktijk en de bijbehorende repro wordt door leerlingen echt gewerkt. De groepsruimten van het VierTaal College liggen op de verdieping zodat de leerlingen met een beperking op het gebied van spraak, taal, auditieve verwerking en gehoor een eigen, wat meer besloten en prikkelarme wereld hebben."

  

Piramide College
Piramide College biedt  voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. De leerlingen kunnen als gevolg van hun lichamelijke beperking of langdurige ziekte (nog) geen regulier onderwijs volgen. Het onderwijsaanbod is vergelijkbaar met het aanbod in het regulier onderwijs. De leerlingen stromen uit naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. Het Piramide College is onderdeel van De Haagse Scholen, de stichting voor openbaar basis-, speciaal- en speciaal voortgezet onderwijs.

VierTaal College
VierTaal College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen die slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Men heeft veel expertise op het gebied van taalontwikkeling, met gerichte kennis in huis voor de gecombineerde problematiek van autisme en taalontwikkeling. Het VierTaal College is onderdeel van stichting VierTaal.