​  

​  
Peuter van twee jaar kan nu al naar de basisschool

Voor het eerst in Nederland opent een basisschool de deuren voor peuters. De Haagse Van Ostadeschool kreeg hiervoor een speciale ontheffing van het ministerie. De 2-jarigen zijn al over een paar weken welkom.
Sommigen lopen nog zo’n beetje in de luiers, maar toch drentelt begin oktober een aantal 2-jarige peuters de Van Ostadeschool binnen. Ze worden daar in een speciaal klasje klaargestoomd voor de kleuterschool.
De Van Ostadeschool hoopt hiermee met name de leerlingen te helpen die van huis uit geen of gebrekkig Nederlands leren Het is voor de hersenontwikkeling essentieel om bij jonge kinderen een brede ontwikkeling te stimuleren, zo is de gedachte. “We zien hier in de Schilderswijk vaak kinderen die zo’n brede ontwikkeling niet van huis uit meekrijgen”, vertelt directeur Renald Gunsch. “Ze worden onvoldoende gestimuleerd in sociale vaardigheden of hebben een taalachterstand. Om er voor te kunnen zorgen dat ze in de kleuterklas straks goed meekunnen, willen we die vaardigheden op een zo vroeg mogelijke leeftijd aanleren.”… 
 

     FOTO Daniëlla van Bergen                 Download hier het hele artikel. 
BRON AD 28082017