Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Organisatie

De Haagse Scholen
stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Post/retouradres:
Postbus 61454
2506 AL Den Haag

Bezoekadres:
Johanna Westerdijkplein 1
2521 EN Den Haag

tel 070 - 30 65 200
fax 070 - 30 65 201
info@dehaagsescholen.nl

Inschrijfnummer KvK
KvK Haaglanden 27308764

ANBI

Vanwege de gewijzigde regelgeving en aangescherpte voorwaarden per 1 januari 2014, treft u hieronder de gegevens aan conform de wettelijke verplichtingen.

Naam :​ Stichting De Haagse Scholen​
​Fiscaal nr. ​: 818769488​
​Contactgegevens
​:
Stichting de Haagse Scholen
Postbus 61454
2506 AL  Den Haag​
tel 070 - 30 65 200
info@dehaagsescholen.nl
​Bestuur ​: College van bestuur
Beleidsplan
Doelstelling(en)
Uitgeoefende activiteiten
Financiële verantw.
:
:
:
:

Ambitiestatement 2011-2015
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2015