Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Organisatie

De Haagse Scholen
stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Post/retouradres:
Postbus 61454
2506 AL Den Haag

Bezoekadres:
Johanna Westerdijkplein 1
2521 EN Den Haag

tel 070 - 30 65 200
fax 070 - 30 65 201
info@dehaagsescholen.nl

Inschrijfnummer KvK
KvK Haaglanden 27308764

College van bestuur
In het kader van ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ zijn de functies van bestuur en het intern toezicht gescheiden bij De Haagse Scholen. Raad van Toezicht is een apart orgaan voor het interne toezicht.
Het College van Bestuur heeft het bevoegd gezag over De Haagse Scholen.
 
Het College van Bestuur wordt gevormd door:
  • De heer mr. W. (Wiely) Hendricks, voorzitter.
  • De heer drs. J.D.H.M. (Jo) Willenborg, lid College van Bestuur.
Daarnaast zijn er twee  bovenschoolse directeuren actief bij De Haagse Scholen:
  • Mevrouw drs. H. (Hester) Visser
  • De heer Th. (Theo) Kosterink
Deze bovenschoolse directeuren zijn primair verantwoordelijk voor het toezicht op onze scholen en hebben, in de vergaderingen van het College van Bestuur,  een adviserende rol bij het bepalen van het beleid.

Naast het College van Bestuur en de bovenschoolse directeuren heeft het bestuurskantoor van De Haagse Scholen twee hoofden. De hoofden sluiten ook aan bij de vergaderingen met het College van Bestuur.
  • Mevrouw L.F.  (Léone) Heideman Hoofd Beleid en Advies
  • Mevrouw A.G. (Amande) Moesman Hoofd Bedrijfsvoering
 
 

 Documenten en verslagen