Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Organisatie

De Haagse Scholen
stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Post/retouradres:
Postbus 61454
2506 AL Den Haag

Bezoekadres:
Johanna Westerdijkplein 1
2521 EN Den Haag

tel 070 - 30 65 200
fax 070 - 30 65 201
info@dehaagsescholen.nl

Inschrijfnummer KvK
KvK Haaglanden 27308764

Raad van toezicht

Vorming van een Raad van toezicht en een College van bestuur bij De Haagse Scholen sinds 1 augustus 2011
In het kader van de wetswijziging met betrekking tot ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ dienen de functies van bestuur en het intern toezicht daarop sinds 1 augustus 2011 gescheiden te zijn. Bij De Haagse Scholen is die functiescheiding gerealiseerd door de vorming van een apart orgaan voor intern toezicht te weten een Raad van toezicht en een apart orgaan voor bestuur te weten een College van bestuur, zijnde het bevoegd gezag van De Haagse Scholen.

De Raad van toezicht bestaat uit vijf personen te weten:
 • De heer mr. N.Ph. (Philip) Geelkerken (1956), voorzitter.
  Met als (inhoudelijke) portefeuille algemene communicatie / presentatie van de Raad van toezicht naar alle stakeholders.

  De heer Geelkerken was algemeen directeur van de besturenkoepel VOS/ABB (Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen) en is thans directeur CAOP (het kennis- en dienstencentrum op het terrein van arbeidsverhoudingen in het publieke domein) te Den Haag.

 • Mevrouw mr. C.J. (Charline) Kloosterman-Taal (1950), plaatsvervangend voorzitter.
  Met als portefeuille personeel & organisatie en communicatie naar interne stakeholders personeel en scholenveld.

  Mevrouw Kloosterman is werkzaam geweest bij de Raad van State, laatstelijk als hoofd van de stafafdeling bestuursrechtspraak en is thans directeur van ActaMediatief NMI mediators en coaches. Voorts was zij in de periode 1990-1997 voorzitter van het bestuur van de Haagse Nutsscholen.

 • Arne Westerhof (1964)
  Arne is al van voor de verzelfstandiging van het Haagse primair openbaar onderwijs intensief verbonden met De Haagse Scholen. Eerst als betrokken ouder, daarna als bestuurslid van de verzelfstandigde stichting en sinds 2010 als lid van de Raad van Toezicht. Openbaar onderwijs is voor Arne essentieel: ieder kind heeft ongeacht afkomst, religie of inkomen recht op het best mogelijke onderwijs. Het talent van elk kind staat voorop.

  Arne is sinds de instelling van de RvT tevens voorzitter van de Auditcommissie, die de RvT over alle zaken op het gebied van financiën, huisvesting, ICT en risicomanagement adviseert.

  Arne is in het dagelijks leven directeur van een uitgeverij en congresorganisatie voor bestuur, management, medezeggenschap en personeelszaken. Verder was en is hij bestuurder en toezichthouder bij diverse Haagse culturele instellingen, variërend van de lokale jeugdtheaterschool en kunstenaarsvereniging tot moderne kunstgaleries. Hij is tevens een pleitbezorger voor onafhankelijke lokale media en de belangenbehartiging voor politieke duiding, onderzoeksjournalistiek en historisch onderzoek.

 • Mevrouw E.D.C.M. (Ursie) Lambrechts (1955)
  Mevrouw Lambrechts heeft o.a. geschiedenis en politicologie gestudeerd aan het Meredith College in North Carolina (V.S.) en kunstgeschiedenis en onderwijskunde aan de KU Nijmegen. Zij is jarenlang actief geweest in de (landelijke) politiek als lid van de Tweede Kamer voor D66 en als lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant met o.a. de portefeuilles economische zaken, onderwijs en cultuur. De laatste jaren is zij ondermeer voorzitter van de Evaluatie-adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) geweest.

  In 2013 is zij benoemd tot bestuursvoorzitter van de begin 2013 opgerichte organisatie 'Schoolleidersregister PO'.
  De Stichting Schoolleidersregister PO is een onafhankelijke organisatie die wordt gedragen door de werkgeversorganisatie PO-Raad en onderwijsvakorganisaties AVS, AOb en CNVO.

 • De heer A.J. (Ajoeb) Mohamedajoeb (1967)
  Met als (inhoudelijke) portefeuille financiën, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.

  De heer Mohamedajoeb was als directielid en manager werkzaam bij diverse organisaties op het snijvlak van onderwijs en arbeid. Hij beschikt over ruime ervaring in diverse bestuursfuncties bij migrantenorganisaties en als toezichthouder in het onderwijs. Thans is hij directeur van Mohamedajoeb Mediators en gespecialiseerd in interculturele bemiddeling en conflictmanagement. 

 

 Voor 2018 zijn de volgende vergaderdata gepland:

 • Donderdag 26 april
 • Dinsdag 5 juni
 • Donderdag 12 juli
 • Donderdag 11 oktober
 • Donderdag 15 november (retraite)
 • Donderdag 20 december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raad_van_toezicht.jpg

 

 Documenten en verslagen