Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Organisatie

De Haagse Scholen
stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Post/retouradres:
Postbus 61454
2506 AL Den Haag

Bezoekadres:
Johanna Westerdijkplein 1
2521 EN Den Haag

tel 070 - 30 65 200
fax 070 - 30 65 201
info@dehaagsescholen.nl

Inschrijfnummer KvK
KvK Haaglanden 27308764

Ziektewet eigenrisicodragerschap
​Ziektewet eigenrisicodragerschap
De Ziektewet regelt uitkeringen voor onder meer werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan.
De Haagse Scholen is met ingang van 1 januari 2015 eigenrisicodrager voor de Ziektewet voor medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Dat houdt in dat De Haagse Scholen voor die medewerkers  de Ziektewet zelf uitvoert in plaats van het UWV. Dit geldt dus alleen  voor werknemers die bij het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (dus met een tijdelijk dienstverband) ziek zijn en blijven, en die dus ziek uit dienst gaan.
De taken die horen bij eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet worden voor ons uitgevoerd door Aon Hewitt.
Aon Hewitt is een gespecialiseerde uitvoerder voor de Ziektewet. Wanneer u ziek uit dienst gaat en u wilt een Ziektewetuitkering aanvragen, zult u zich moeten melden op www.aon.nl/uitvoeringziektewet.

Daarnaast wordt u door hen begeleidt  tijdens uw ziekte ook nadat u uit dienst bent gegaan.
Het doel van de begeleiding is om het herstel te bevorderen, zodat u weer snel aan de slag kunt.