Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Home

De Haagse Scholen
stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Post/retouradres:
Postbus 61454
2506 AL Den Haag

Bezoekadres:
Johanna Westerdijkplein 1
2521 EN Den Haag

tel 070 - 30 65 200
fax 070 - 30 65 201
info@dehaagsescholen.nl

Inschrijfnummer KvK
KvK Haaglanden 27308764

Disclaimer
  

Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software is eigendom van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs (hierna: De Haagse Scholen), of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze en onderliggende sites is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van welke vorm van reproductie dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Haagse Scholen te hebben gevraagd en ontvangen.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan De Haagse Scholen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Beelden geplaatst bij informatie over een school van De Haagse Scholen zijn niet per definitie beelden van de school waar de informatie betrekking op heeft.

Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. De Haagse Scholen heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.