Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Scholen

De Haagse Scholen
stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Post/retouradres:
Postbus 61454
2506AL Den Haag
Bezoekadres:
Johanna Westerdijkplein 1
2521EN Den Haag

tel 070 - 306 5200
fax 070 - 306 5201
info@dehaagsescholen.nl

 • Erasmus
 • Schoolprofiel
  De Erasmusschool staat open voor iedereen. De school wil dat de kinderen zich in een rustige omgeving zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

  De leerlingen worden zich bewust van hun mogelijkheden. Ook leren ze een eigen plaats in de samenleving te nemen en een aandeel te hebben in de maatschappij.

  Het belangrijkste doel van de school is dat de leerlingen verder kunnen in het voortgezet onderwijs dat bij hen past.

  Onderwijsconcept
  De Erasmusschool wil dat ieder kind de kennis en vaardigheden krijgt die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch mens te worden in een multiculturele samenleving. Dat gaat het beste in een omgeving waar de kinderen zich thuis voelen. We proberen altijd de sfeer in de klas en op school te verbeteren. De onderwijspakketten helpen de leerlingen bij het leerproces en de school bij het halen van de verplichte doelen.

  Kwaliteitszorg
  Aan de hand van een sterkte-zwakteanalyse, onze visie op onderwijs en de resultaten van ons leerlingvolgsysteem, hebben we ons doelen gesteld voor de komende jaren. Om deze doelen te bereiken, hebben we een strategisch meerjarenbeleidsplan opgesteld. In dit meerjarenbeleidsplan zijn strategische (eind)doelen en tactische (tussen)doelen per leerjaar geformuleerd. Ieder jaar evalueren we de resultaten. Dan kunnen we concrete doelen stellen voor het volgend schooljaar. Zo gaat het proces van kwaliteitszorg altijd door.

  Ouderbetrokkenheid
  Een goed contact tussen ouders en school vinden we heel belangrijk. Wij informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school. Wij vinden het prettig als ouders ons ook vertellen over zaken die voor ons goed zijn om te weten. Bij het organiseren van verschillende activiteiten hebben we de hulp van ouders hard nodig. We informeren ouders via onze schoolgids, nieuwsbrief, website, ouderavonden en rapportage. Ouders zijn actief in de medezeggenschapsraad en de ouderraad van onze school. We vinden deze inbreng heel belangrijk.

  Nog meer op onze school
  • Zomerschool
   Deze school biedt in de zomer een educatief programma. Er wordt gezorgd voor een programma met schoolvakken, ontspanning en plezier. Neem voor meer informatie contact op met de school.
  • Verlengde schooldag
   Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
  • Leerkansenprofiel
   Leerlingen krijgen extra lessen. De leerlingen leren vooral beter Nederlands spreken, lezen en schrijven, maar ook rekenen. Het leren gaat op een andere manier. Er worden veel verschillende soorten activiteiten aangeboden.
  • Brede buurtschool PO
   In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.

  Kennismaken met de school
  Ouders kunnen telefonisch een afspraak maken om hun kind te laten inschrijven. Bij voorkeur op maandag, dinsdag of donderdagochtend. Zij krijgen dan de nodige informatie en indien gewenst een rondleiding door de school. Wij nodigen u uit om onze website te bezoeken en u zelf te overtuigen van het feit dat de Erasmusschool een goede keuze is.

  Aanmelden
  Wilt u uw kind(eren) aanmelden bij deze school? Kijk voor informatie en/of procedures op de pagina 'Aanmelden bij een school' op onze website.

 • Openbaar Primair Onderwijs