Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Scholen

De Haagse Scholen
stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Post/retouradres:
Postbus 61454
2506AL Den Haag
Bezoekadres:
Johanna Westerdijkplein 1
2521EN Den Haag

tel 070 - 306 5200
fax 070 - 306 5201
info@dehaagsescholen.nl

 • Zuidwalschool
 • Schoolprofiel
  De Zuidwalschool is een bruisende school in de wijk. Ouders, leerlingen en team ervaren de Zuidwalschool als een gezellige school, waar we betrokkenheid en veiligheid belangrijk vinden. Ons team werkt met veel enthousiasme en inzet aan de kwaliteit van het onderwijs. We doen dit in een omgeving waar we de kinderen structuur geven. Wij vinden dat een school meer is dan een plek waar je kunt leren rekenen, schrijven en lezen.

  De Zuidwalschool biedt niet alleen een veilige, liefdevolle omgeving voor het kind, maar wil dat ook de ouders bieden. Iedere week is er oudereducatie op diverse niveaus en worden er tijdens het schooljaar verschillende ouderactiviteiten georganiseerd.

  Onderwijsconcept
  Op de Zuidwalschool geven de leerkrachten les volgens de methode van opbrengstgericht werken. Dit houdt in, dat de groepsleerkracht rekening houdt met verschillende niveaus in de groep. Aan de hand van analyses van de resultaten van uw zoon of dochter, wordt het juiste niveau aangeboden. Dit staat verwoord in het groepsplan, dat in iedere groep te vinden is. Onze school staat voor: 'Samen leren, samen spelen'.

  Kwaliteitszorg
  De Zuidwalschool heeft goede kwaliteitszorg. Met ons leerlingvolgsysteem kunnen we ieder kind volgen en onderwijs op maat aanbieden. De schakelklas (voltijd) helpt ons hierbij. Wij vinden het van groot belang dat onze leerlingen een zo hoog mogelijk resultaat behalen. Alle leerlingen worden drie keer per jaar besproken om een goed beeld te krijgen van hun ontwikkeling. Naar aanleiding van deze gesprekken kunnen leerlingen extra hulp of een extra aanbod krijgen.

  Ouderbetrokkenheid
  Ouderbetrokkenheid is voor ons van groot belang en om die te vergroten neemt de Zuidwalschool deel aan de volgende projecten:
  • Meer kansen met ouders
  • Ouder en School 1
  • Ouder en School 2
  • Taal in de buurt
  • Diverse informatiebijeenkomsten
  • Kindersymfonie
  • Samen Spel Samen Taal
  • Cursus Puberouders
  • Opvoeden en zo.

  Wij zijn actief in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). In de onderbouw en de peuterspeelzaal werken wij in het kader van de VVE met de methode Piramide. Onderdeel van die methode is de dagelijkse spelinloop, waarbij de ouders van harte welkom zijn.

  Kennismaken met de school
  U kunt uw kind inschrijven bij onze peuterspeelzaal/voorschool. Dit kunt u al doen als uw kind één jaar is. Ons advies is dat zo vroeg mogelijk (vanaf één jaar) te doen, aangezien de twee peutergroepen snel vollopen. Voor wat betreft de basisschool is uw kind vanaf vier jaar van harte welkom. Inschrijven kan iedere dag zonder afspraak. Dit kunt u doen, wanneer uw kind één jaar is. Heel graag laten wij dan onze school zien en geven wij u de nodige informatie.


 • Openbaar Primair Onderwijs