Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Scholen

De Haagse Scholen
stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Post/retouradres:
Postbus 61454
2506AL Den Haag
Bezoekadres:
Johanna Westerdijkplein 1
2521EN Den Haag

tel 070 - 306 5200
fax 070 - 306 5201
info@dehaagsescholen.nl

 • Zuidwalschool
 • Schoolprofiel
  De Zuidwalschool is een bruisende school in de wijk. Ouders, leerlingen en team ervaren de Zuidwalschool als een gezellige school, waar we betrokkenheid en veiligheid belangrijk vinden. Ons team werkt met veel enthousiasme en inzet aan de kwaliteit van het onderwijs. We doen dit in een omgeving waar we de kinderen structuur geven.

  Wij vinden dat een school meer is dan een plek waar je kunt leren rekenen, schrijven en lezen. De Zuidwalschool biedt niet alleen een veilige, liefdevolle omgeving voor het kind, maar wil dat ook de ouders bieden. Iedere week is er oudereducatie op diverse niveaus en worden er tijdens het schooljaar verschillende ouderactiviteiten georganiseerd.

  Onderwijsconcept
  Op de Zuidwalschool geven de leerkrachten les volgens de methode van opbrengstgericht werken. Dit houdt in, dat de groepsleerkracht rekening houdt met verschillende niveaus in de groep. Aan de hand van analyses van de resultaten van uw zoon of dochter wordt het juiste niveau aangeboden.

  De Zuidwalschool staat voor een goede voorbereiding op de toekomst in een veilige en liefdevolle omgeving!

  Kwaliteitszorg
  De Zuidwalschool heeft een goede kwaliteitszorg. Met ons leerlingvolgsysteem kunnen we ieder kind volgen en onderwijs op maat aanbieden. De schakelklas (voltijd) helpt ons hierbij. Wij vinden het van groot belang dat onze leerlingen een zo hoog mogelijk resultaat behalen. Alle leerlingen worden drie keer per jaar besproken om een goed beeld te krijgen van hun ontwikkeling. Naar aanleiding van deze gesprekken kunnen leerlingen extra hulp of een extra aanbod krijgen.

  Ouderbetrokkenheid
  Ouderbetrokkenheid is voor ons van groot belang en om die te vergroten neemt de Zuidwalschool deel aan de volgende projecten:
  • Oudereducatie
  • Taal in de buurt
  • Oudercoach
  • Kindersymfonie+
  • Samen Spel Samen Taal
  • Schoolbibliotheek onder leiding van ouders
  • Speelotheek onder leiding van ouders
  • Open ouderatelier met naailessen voor en door ouders
  Wij zijn actief in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). In de onderbouw en de peuterspeelzaal werken wij in het kader van de VVE met de methode Piramide. Onderdeel van die methode is de dagelijkse spelinloop, waarbij de ouders van harte welkom zijn.

  Nog meer op onze school
  Zomerschool
  Deze school biedt in de zomer een educatief programma voor leerlingen uit alle groepen. Er wordt gezorgd voor een programma met schoolvakken, ontspanning en plezier. Neem voor meer informatie contact op met de school.

  Weekendschool
  Op de weekendschoolkrijgen de leerlingen extra les, vooral in taal en rekenen, maar ze worden ook voorbereid op de maatschappij, bijvoorbeeld door beroepenvoorlichting.

  Verlengde schooldag
  Op de Zuidwalschool wordt tijdens de uren in de Verlengde Schooldag de leerlingen leerlijnen techniek en gezonde voeding aangeboden. Bovendien worden er extra sportlessen gegeven door verenigingen uit de buurt, waarbij de kinderen kennismaken met diverse sporten. Verder krijgen de leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 huiswerkbegeleiding en/of verdiepingslessen.

  Kennismaken met de school
  U bent te allen tijde van harte welkom op onze school. Graag laten wij u de school zien en geven dan de nodige informatie.
  Er zijn al activiteiten (kindersymfonie+, samen spel) voor kinderen vanaf anderhalf jaar in onze school! Zowel voor inschrijven bij de voorschool (leerlingen vanaf 2,5 jaar) als bij de basisschool (leerlingen vanaf 4 jaar) kunt u bij ons terecht. Inschrijven voor de voorschool is niet aan leeftijd gebonden, wij adviseren u dit zo vroeg mogelijk te doen.


  Aanmelden
  Wilt u uw kind(eren) aanmelden bij deze school? Kijk voor informatie en/of procedures op de pagina 'Aanmelden bij een school' op onze website. 


 • Openbaar Primair Onderwijs