Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Over ons

De Haagse Scholen
stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Post/retouradres:
Postbus 61454
2506 AL Den Haag

Bezoekadres:
Johanna Westerdijkplein 1
2521 EN Den Haag

tel 070 - 30 65 200
fax 070 - 30 65 201
info@dehaagsescholen.nl

Inschrijfnummer KvK
KvK Haaglanden 27308764

Over ons
Over De Haagse Scholen
De Haagse Scholen is de stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. Er zijn 52 Haagse Scholen. 44 Scholen  voor basisonderwijs en 8 scholen voor speciaal onderwijs. Verspreid over heel Den Haag en voor iedereen bereikbaar.
De kwaliteit van ons onderwijs is af te meten in cijfers en resultaten, maar ook in tevreden ouders, medewerkers en kinderen.

Onze missie
Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen.

Onze beloftes
Wij kennen ieder kind.
Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.
Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven.
Wij leren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.
Wij verbeteren de dialoog met ouders over de ontwikkeling van leerlingen.
Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden.