Ambitiestatement

Ambitiestatement


Bij ons staat onze missie altijd centraal:

Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen.

 

Naast onze missie, doen we onze leerlingen en ouders de volgende zes beloftes:

 • Wij kennen ieder kind.
 • Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.
 • Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven.
 • Wij leren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.
 • Wij verbeteren de dialoog met ouders over de ontwikkeling van leerlingen.
 • Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden.

Ambities
Onze beloftes en ambities staan beschreven in ons ambitiestatement, richtlijn voor ons bestuur en al onze scholen. In het ambitiestatement zetten we uiteen waar we onze focus op hebben. Dan doen we aan de hand van drie pijlers:

 • Pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing.
 • Professionaliteit in mensen en cultuur.
 • Verstevigen van de profilering, intern en extern.

  Wil jij weten hoe we aan onze ambities werken? Dat lees je terug in het ambitiestatement van De Haagse Scholen. Download het document hieronder.