Dhr. A. (Arne) Westerhof

Arne is al van voor de verzelfstandiging van het Haagse primair openbaar onderwijs intensief verbonden met De Haagse Scholen. Eerst als betrokken ouder, daarna als bestuurslid van de verzelfstandigde stichting en sinds 2010 als lid van de Raad van Toezicht. Openbaar onderwijs is voor Arne essentieel: ieder kind heeft ongeacht afkomst, religie of inkomen recht op het best mogelijke onderwijs. Het talent van elk kind staat voorop.

Arne is sinds de instelling van de RvT tevens voorzitter van de Auditcommissie, die de RvT over alle zaken op het gebied van financiƫn, huisvesting, ICT en risicomanagement adviseert.

Arne is in het dagelijks leven directeur van een uitgeverij en congresorganisatie voor bestuur, management, medezeggenschap en personeelszaken.