Mw. Dr J. (Cobi) van Beek

β€œIt takes a village to raise a child.’’…..is een Afrikaans spreekwoord dat mij erg aanspreekt. In de context van de Haagse Scholen is het de school, samen met ouders, samenwerkingsverbanden en een scala aan instellingen die met elkaar werken aan het beste openbaar onderwijs voor alle kinderen. Als bestuurder draag ik daar graag mijn steentje aan bij door belangen te behartigen, te verbinden, te faciliteren en bovenal door samen te werken. Het is immers onze gezamenlijke opdracht om de lat hoog te leggen!