Mw. drs. H. (Hester) Visser

Bovenschoolse directeur ondersteunt 26 directeuren van basisscholen en scholen voor SO/SBO.  Daarnaast adviseert de bovenschoolse directeur het bestuur, gevraagd en ongevraagd.

“Mijn passie voor het onderwijs komt voort uit de wens dat alle 14.000 leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zodat ze kunnen opgroeien als gelukkige mensen. Waarbij ze hun passende vervolgopleidingen kunnen kiezen en net als ik de leukste baan krijgen die bij hen past.”