Mw. P. (Patricia) Houtsma

Wij bereiden onze leerlingen voor op de toekomst van morgen. Hoe deze toekomst eruit ziet is onduidelijk, wat we wel weten is dat deze toekomst een steeds sneller veranderende wereld is en dat de veranderingen een steeds grotere impact zullen hebben. Ik ondersteun dan ook vol overgave onze scholen die ervoor zorgen dat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, positieve en kritische burgers. Burgers die met zelfvertrouwen, een onderzoekende houding en een creatieve geest kunnen bijdragen aan een duurzame wereld waarin we met respect voor elkaar en elkaars cultuur & religie kunnen samenleven.