De GMR zoekt nieuwe leden

De GMR is op zoek naar medewerkers en ouders/verzorgers die zijn gelederen met ingang van het nieuwe schooljaar komen versterken. Er zijn in totaal vier vacatures, twee in de Personeelsgeleding en twee in de Oudergeleding. Heb je belangstelling? Stuur dan voor 15 juni a.s. een mailtje naar GMR@dehaagsescholen.nl, dan nemen wij contact met je op.

Meer informatie over de werving zal binnenkort op deze website geplaatst worden.

Vergaderschema 2019-2020

Het vergaderschema van de GMR voor het schooljaar 2019-2020 staat gepubliceerd onder ‘vergaderingen en documenten’. De eerste Interne Vergadering vindt plaats op 16 oktober a.s.  Drie weken later komt de GMR met het College van Bestuur bijeen voor een Overlegvergadering. De agenda’s voor deze vergaderingen worden tegen die tijd hier gepubliceerd.