Nieuw lid OGMR gevonden

Ook de laatste vacante positie in de GMR wordt bezet dit schooljaar. Fariz Rahman, ouder van een kind op de AMG Schmidtschool, treedt toe tot de oudergeleding. De GMR is blij dat hij met een volledige bezetting van start kan gaan in het nieuwe schooljaar!

Mocht je vragen hierover hebben, neem dan voor donderdag 23 september contact met ons op. Ook met andere vragen of opmerkingen kun je natuurlijk bij de GMR terecht.

Nog één plaats vrij in de GMR

Ken jij een ouder met belangstelling voor het onderwijs, die verder wil kijken dan de eigen school? Maak deze dan s.v.p. attent op de mogelijkheid om een bijdrage te leveren in de GMR. We zoeken nog één lid voor de oudergeleding. Alle ouders/verzorgers met een kind op een van onze ‘reguliere’ basisscholen komen hiervoor in aanmerking. Voorkennis of MR-lidmaatschap is geen vereiste.

Het is voor de GMR lastig om ouders rechtstreeks te bereiken, daarom vragen we jullie allen, maar vooral de MR-leden, om potentiële kandidaten te benaderen. Een GMR-lid afkomstig van je eigen school, geeft vaak ook een goede impuls aan de medezeggenschap op school.

Voor meer informatie, zie elders op deze website.

Voor de eerder openstaande vacature in de oudergeleding heeft intussen Klazine de Bas-Verdonschot (obs Bohemen Kijkduin) aangegeven beschikbaar te zijn. Fatiha el Ghabzouri (Prins Willem Alexanderschool) is per 1 augustus j.l. toegetreden tot de oudergeleding. De volledige samenstelling van de GMR staat ook op deze website.

Uitslag verkiezingen PGMR

De uitslag van de verkiezingen voor de drie vacatures in de GMR voor zetels die gereserveerd zijn voor personeelsleden van onze BAO-scholen is bekend. Zohra Moudian (Maria Montessorischool), Imke Bouts (PC Hooftschool) en Yvonne Knoester (Anne Frankschool) zijn gekozen.

Het was spannend, want de vierde kandidaat, Şahiner Pekdemir (Van Ostadeschool), kwam slechts drie stemmen tekort om herkozen te worden in de GMR.

Alleen de leden van de personeelsgeledingen van de MR-en op onze BAO-scholen mochten ditmaal hun stem uitbrengen. Voor de overige kiesgroepen in de GMR waren er ditmaal geen verkiezingen. De verkiezingen vonden digitaal plaats en werden voor de GMR verzorgd door Inkesta.

PGMR verkiezingen

De leden van de personeelsgeledingen in de MR-en van onze BAO-scholen ontvangen 16 juni a.s. per e-mail een uitnodiging om te stemmen. Zo bepalen zij wie er met ingang van 1 augustus a.s. de drie vacante zetels in de GMR gaan bezetten, die gereserveerd zijn voor medewerkers van onze BAO-scholen.

Mocht je zitting hebben in de PMR van een BAO-school en geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met gmr@dehaagsescholen.nl. Ook wanneer je verdere opmerkingen of vragen hebt over de verkiezingen, horen we dat graag.

Voor de zetels die gereserveerd zijn in de GMR voor ouders vinden ditmaal geen verkiezingen plaats. Dat geldt ook voor de zetels in de GMR voor personeelsleden van onze scholen voor speciaal onderwijs en het bestuurskantoor.

De stembussen sluiten op 22 juni a.s. om 23.59 uur. De uitslag zal op 23 juni a.s. op de website en op JIP bekend worden gemaakt.

De kandidaten waaruit gekozen kan worden zijn:

Şahiner Pekdemir – Van Ostadeschool

Zohra Moudian – Maria Montessorischool

Imke Bouts – PC Hooftschool

Yvonne Knoester – Anne Frankschool

GMR verkiezingen voor Personeelsgeleding

De GMR is erin geslaagd voor alle kiesgroepen kandidaten te vinden.

Voor de kiesgroep PGMR ‘regulier’ zijn er meer kandidaten dan beschikbare zetels. Dus hiervoor zullen er verkiezingen georganiseerd worden.  De PMR-leden van onze ‘reguliere’ basisscholen mogen hun stem uitbrengen. Zij horen hier binnenkort meer over.

De aanmeldtermijn voor kandidaatstelling is op 31 mei jl. verstreken.

De drie vacante zetels in de Oudergeleding zullen bezet worden door Tina van Wouw (Anne Frankschool), R. Badrudin (’t Galjoen) en Fatiha el Ghabzouri (Prins Willem Alexanderschool).

Voor de twee vacante zetels in de Personeelsgeleding ‘speciaal’ geldt dat Willem van Gemmert (Inspecteur de Vriesschool) en Cathy Goose (De Piramide) een nieuwe termijn van drie jaar zitting zullen nemen.

Mocht u meer willen weten of hiertegen bezwaar willen maken, dan kunt u vóór 24 juni 2021 een bericht sturen aan gmr@dehaagsescholen.nl

Aanmelden kan nog!

Voor meer informatie zie:  poster GMR oproep kandidaten

De GMR is op zoek naar nieuwe leden. Vooral kandidaten voor de kiesgroep oudergeleding ‘reguliere scholen’ zijn welkom. Ook voor de andere kiesgroepen waar vacatures zijn, staat de aanmelding nog open. Mocht je belangstelling hebben, meld je dan aan vóór 31 mei a.s.

 

GMR Nieuwsflits en jaarverslag

In de Nieuwsflits kun je lezen dat de GMR op zoek is naar nieuwe leden. Dat geldt ook voor de OPR SPPOH. Verder wordt er o.a. aandacht besteed aan Passend Onderwijs, Social Schools en de gevolgen van corona bij De Haagse Scholen.

Ook is het jaarverslag van de GMR over het jaar 2020 intussen geplaatst op deze website.

Heb je belangstelling voor het lidmaatschap van de GMR? Neem dan voor 31 mei a.s. contact op via gmr@dehaagsescholen.nl.

GMR vergaderschema 2020 – 2021

De GMR komt in deze tijden van corona bijeen in ‘teams’.

 

De Interne Vergaderingen vinden plaats op: 12 oktober 2020, 24 november 2020, 20 januari 2021, 25 maart 2021, 17 mei 2021 en 24 juni 2021.

 

De Overlegvergaderingen, waarbij het College van Bestuur aansluit, zijn op: 2 november 2020, 8 december 2020, 3 februair 2021, 8 april 2021, 31 mei 2021 en 8 juli 2021.