Bestuur

College van Bestuur

In het kader van ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ zijn de functies van bestuur en het intern toezicht gescheiden bij De Haagse Scholen. Raad van Toezicht is een apart orgaan voor het interne toezicht. Het College van Bestuur heeft het bevoegd gezag over De Haagse Scholen en bestaat uit Wiely Hendricks en Cobi van Beek.

De Raad van Toezicht heeft in oktober 2021 René Peeters aangesteld als lid van het College van Bestuur ad interim voor de tijdelijke vervanging van Cobi van Beek tot 1 mei 2022.

Dhr. mr. W. (Wiely) Hendricks

Dhr. mr. W. (Wiely) Hendricks

Voorzitter

“Ik ben er trots op dat onze scholen geen genoegen nemen met hoe het nu is, maar hard werken aan het vernieuwen van het onderwijs omdat zij erin geloven dat zij op die manier leerlingen nog beter tot hun recht kunnen laten komen”.

Mw. Dr J. (Cobi) van Beek

Mw. Dr J. (Cobi) van Beek

lid College van Bestuur

“It takes a village to raise a child.’’…..is een Afrikaans spreekwoord dat mij erg aanspreekt. In de context van de Haagse Scholen is het de school, samen met ouders, samenwerkingsverbanden en een scala aan instellingen die met elkaar werken aan het beste openbaar onderwijs voor alle kinderen. Als bestuurder draag ik daar graag mijn steentje aan bij door belangen te behartigen, te verbinden, te faciliteren en bovenal door samen te werken. Het is immers onze gezamenlijke opdracht om de lat hoog te leggen!

Daarnaast zijn er drie bovenschoolse directeuren actief bij De Haagse Scholen.
De bovenschoolse directeuren zijn primair verantwoordelijk voor het toezicht op onze scholen en hebben, in de vergaderingen van het College van Bestuur, een adviserende rol bij het bepalen van het beleid.

Mw. P. (Patricia) Houtsma

Mw. P. (Patricia) Houtsma

Bovenschoolse directeur

Wij bereiden onze leerlingen voor op de toekomst van morgen. Hoe deze toekomst eruit ziet is onduidelijk, wat we wel weten is dat deze toekomst een steeds sneller veranderende wereld is en dat de veranderingen een steeds grotere impact zullen hebben. Ik ondersteun dan ook vol overgave onze scholen die ervoor zorgen dat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, positieve en kritische burgers. Burgers die met zelfvertrouwen, een onderzoekende houding en een creatieve geest kunnen bijdragen aan een duurzame wereld waarin we met respect voor elkaar en elkaars cultuur & religie kunnen samenleven.

Mw. S. (Sylvia) Pronk (a.i.)

Mw. S. (Sylvia) Pronk (a.i.)

Bovenschoolse directeur
Mw. M. (Mireille) Heijboer (a.i.)

Mw. M. (Mireille) Heijboer (a.i.)

Bovenschoolse directeur

Naast het College van Bestuur en de bovenschoolse directeuren heeft het bestuurskantoor van De Haagse Scholen twee hoofden. De hoofden sluiten ook aan bij de vergaderingen met het College van Bestuur.

Mw. A.G. (Amande) Moesman

Mw. A.G. (Amande) Moesman

Hoofd Bedrijfsvoering

“Het samen werken aan een zo efficiënt en effectief mogelijke bedrijfsvoering, zodat we zo veel mogelijk tijd overhouden voor de essentie, namelijk onze leerlingen voorbereiden op de wereld van morgen. Daar zet ik mij graag voor in.”

 

Mw. L. (Lotte) de Goeij

Mw. L. (Lotte) de Goeij

Hoofd Beleid en Advies

 

Download hier