Bestuur

College van Bestuur

In het kader van ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ zijn de functies van bestuur en het intern toezicht gescheiden bij De Haagse Scholen. Raad van Toezicht is een apart orgaan voor het interne toezicht.
Het College van Bestuur heeft het bevoegd gezag over De Haagse Scholen.

De heer mr. W. (Wiely) Hendricks

De heer mr. W. (Wiely) Hendricks

Voorzitter

“Ik ben er trots op dat onze scholen geen genoegen nemen met hoe het nu is, maar hard werken aan het vernieuwen van het onderwijs omdat zij erin geloven dat zij op die manier leerlingen nog beter tot hun recht kunnen laten komen”.


Mevrouw Dr J. (Cobi) van Beek

Mevrouw Dr J. (Cobi) van Beek

lid College van Bestuur

“It takes a village to raise a child.’’…..is een Afrikaans spreekwoord dat mij erg aanspreekt. In de context van de Haagse Scholen is het de school, samen met ouders, samenwerkingsverbanden en een scala aan instellingen die met elkaar werken aan het beste openbaar onderwijs voor alle kinderen. Als bestuurder draag ik daar graag mijn steentje aan bij door belangen te behartigen, te verbinden, te faciliteren en bovenal door samen te werken. Het is immers onze gezamenlijke opdracht om de lat hoog te leggen!

Daarnaast zijn er drie bovenschoolse directeuren actief bij De Haagse Scholen
De bovenschoolse directeuren zijn primair verantwoordelijk voor het toezicht op onze scholen en hebben, in de vergaderingen van het College van Bestuur, een adviserende rol bij het bepalen van het beleid.

Mevrouw drs. H. (Hester) Visser

Mevrouw drs. H. (Hester) Visser

Bovenschoolse directeur

Bovenschoolse directeur ondersteunt 26 directeuren van basisscholen en scholen voor SO/SBO.  Daarnaast adviseert de bovenschoolse directeur het bestuur, gevraagd en ongevraagd.

“Mijn passie voor het onderwijs komt voort uit de wens dat alle 14.000 leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zodat ze kunnen opgroeien als gelukkige mensen. Waarbij ze hun passende vervolgopleidingen kunnen kiezen en net als ik de leukste baan krijgen die bij hen past.”

 


De heer Th. (Theo) Kosterink

De heer Th. (Theo) Kosterink

Bovenschoolse directeur

“Onderwijs laat kinderen de wereld om hen heen ontdekken. Taal helpt hen alle mogelijke vragen te stellen en gezamenlijk te zoeken naar de meest passende antwoorden.
Onderwijs leert kinderen woorden voor alle emoties die een mens bezit, zodat ze deze kunnen delen met anderen, ze de emoties van anderen begrijpen en vanuit dat begrip de wereld iets beter kunnen maken.”

 

Mevrouw P. (Patricia) Houtsma

Mevrouw P. (Patricia) Houtsma

Bovenschoolse directeur

Wij bereiden onze leerlingen voor op de toekomst van morgen. Hoe deze toekomst eruit ziet is onduidelijk, wat we wel weten is dat deze toekomst een steeds sneller veranderende wereld is en dat de veranderingen een steeds grotere impact zullen hebben. Ik ondersteun dan ook vol overgave onze scholen die ervoor zorgen dat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, positieve en kritische burgers. Burgers die met zelfvertrouwen, een onderzoekende houding en een creatieve geest kunnen bijdragen aan een duurzame wereld waarin we met respect voor elkaar en elkaars cultuur & religie kunnen samenleven.

Naast het College van Bestuur en de bovenschoolse directeuren heeft het bestuurskantoor van De Haagse Scholen twee hoofden. De hoofden sluiten ook aan bij de vergaderingen met het College van Bestuur.

Mevrouw L.F.  (Léone) Heideman

Mevrouw L.F. (Léone) Heideman

Hoofd Beleid en Advies

“Graag werk ik met veel plezier en enthousiasme samen met mijn collega’s binnen De Haagse Scholen, om ervoor te zorgen dat elke school en iedere leerkracht het onderwijs kan bieden waarin elke leerling tot zijn recht komt.”

 


Mevrouw A.G. (Amande) Moesman

Mevrouw A.G. (Amande) Moesman

Hoofd Bedrijfsvoering

“Het samen werken aan een zo efficiënt en effectief mogelijke bedrijfsvoering, zodat we zo veel mogelijk tijd overhouden voor de essentie, namelijk onze leerlingen voorbereiden op de wereld van morgen. Daar zet ik mij graag voor in.”

 

Download hier