Aanmelden kan nog!

Voor meer informatie zie:  poster GMR oproep kandidaten

De GMR is op zoek naar nieuwe leden. Vooral kandidaten voor de kiesgroep oudergeleding ‘reguliere scholen’ zijn welkom. Ook voor de andere kiesgroepen waar vacatures zijn, staat de aanmelding nog open. Mocht je belangstelling hebben, meld je dan aan vóór 31 mei a.s.