Alle GMR zetels bezet

De GMR gaat het komende schooljaar van start met een volledige bezetting. Ook voor de twee nog vacante zetels in de Oudergeleding, die gereserveerd zijn voor ouders/verzorgers van ‘speciale’ scholen, hebben zich twee kandidaten gemeld.  Manish Dixit (Eerste Nederlandse Buitenschool) en Thomas Klompmaker (Inspecteur de Vriesschool) gaan binnenkort van start met hun GMR werkzaamheden. Mocht u hiertegen bezwaar willen indienen, dan verwachten we van u te horen voor 19 september a.s. Op 20 september a.s. gaat het nieuwe jaar voor de GMR van start met een Eendaagse bijeenkomst.