Arbeidsmarkttoelage besluit PGMR

De keuze van de personeelsgeleding van de GMR is gevallen op een gemiddeld percentage voor alle betrokken vestigingen die voor een arbeidsmarkttoelage in aanmerking komen.

Het ministerie van OCW heeft besloten een arbeidsmarkttoelage te verstrekken aan de medewerkers van scholen met een uitdagende leerlingpopulatie. De regeling geldt voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. Bij De Haagse Scholen zijn er 34 locaties die hiervoor in aanmerking komen.

De personeelsgeleding van de GMR (PGMR) kreeg de vraag voorgelegd door het College van Bestuur om te kiezen uit twee opties. De eerste mogelijkheid was het volgen van het toelagepercentage per vestiging. De tweede betrof een gemiddeld toelagepercentage voor alle betrokken vestigingen.

De PGMR heeft beide opties in een peiling voorgelegd aan de PMR-en van de 34 scholen. De reacties van de MR-en van de 22 scholen die de peiling ingevuld hebben, lieten een ruime voorkeur voor het gemiddeld toelagepercentage zien. Zeventien PMR-en gaven aan voor deze mogelijkheid te zijn en lieten weten dat de eerlijke verdeling en de onderlinge solidariteit hierbij doorslaggevend waren. Vier PMR-en zagen liever een toelagepercentage per vestiging en één PMR maakte geen keuze.