GMR Nieuwsflits en jaarverslag

In de Nieuwsflits kun je lezen dat de GMR op zoek is naar nieuwe leden. Dat geldt ook voor de OPR SPPOH. Verder wordt er o.a. aandacht besteed aan Passend Onderwijs, Social Schools en de gevolgen van corona bij De Haagse Scholen.

Ook is het jaarverslag van de GMR over het jaar 2020 intussen geplaatst op deze website.

Heb je belangstelling voor het lidmaatschap van de GMR? Neem dan voor 31 mei a.s. contact op via gmr@dehaagsescholen.nl.