GMR vergaderschema 2020 – 2021

De GMR komt in deze tijden van corona bijeen in ‘teams’.

 

De Interne Vergaderingen vinden plaats op: 12 oktober 2020, 24 november 2020, 20 januari 2021, 25 maart 2021, 17 mei 2021 en 24 juni 2021.

 

De Overlegvergaderingen, waarbij het College van Bestuur aansluit, zijn op: 2 november 2020, 8 december 2020, 3 februair 2021, 8 april 2021, 31 mei 2021 en 8 juli 2021.