GMR verkiezingen voor Personeelsgeleding

De GMR is erin geslaagd voor alle kiesgroepen kandidaten te vinden.

Voor de kiesgroep PGMR ‘regulier’ zijn er meer kandidaten dan beschikbare zetels. Dus hiervoor zullen er verkiezingen georganiseerd worden.  De PMR-leden van onze ‘reguliere’ basisscholen mogen hun stem uitbrengen. Zij horen hier binnenkort meer over.

De aanmeldtermijn voor kandidaatstelling is op 31 mei jl. verstreken.

De drie vacante zetels in de Oudergeleding zullen bezet worden door Tina van Wouw (Anne Frankschool), R. Badrudin (‘t Galjoen) en Fatiha el Ghabzouri (Prins Willem Alexanderschool).

Voor de twee vacante zetels in de Personeelsgeleding ‘speciaal’ geldt dat Willem van Gemmert (Inspecteur de Vriesschool) en Cathy Goose (De Piramide) een nieuwe termijn van drie jaar zitting zullen nemen.

Mocht u meer willen weten of hiertegen bezwaar willen maken, dan kunt u vóór 24 juni 2021 een bericht sturen aan gmr@dehaagsescholen.nl