Jaarverslag 2017 en brieven van GMR

Het jaarverslag van de GMR en de brieven die de GMR de afgelopen periode verstuurd heeft, zijn gepubliceerd op deze website (vergadering/documenten).