Maandag 1 juli GMR-vergaderingen

Op maandagavond 1 juli a.s. komt de GMR bijeen voor een Interne Vergadering. Deze wordt gevolgd door een Overlegvergadering. De agenda’s voor beide vergaderingen staan onder ‘Vergaderingen en documenten’.

Mocht je de vergaderingen als toehoorder willen bijwonen, neem dan (voor maandag 1 juli, 16 uur) contact op met de GMR via gmr@dehaagsescholen.nl.

Het kan zijn dat de GMR sommige agendapunten in beslotenheid wil bespreken.