Nieuwsflits GMR

In deze Nieuwsflits (open bericht en klik op de link) kun je niet alleen lezen over het Bovenschools programma NPO, de Arbeidsmarkttoelage en andere actuele zaken, maar je kunt ook zien wie er allemaal in de GMR zitting heeft dit schooljaar.