Nog één plaats vrij in de GMR

Ken jij een ouder met belangstelling voor het onderwijs, die verder wil kijken dan de eigen school? Maak deze dan s.v.p. attent op de mogelijkheid om een bijdrage te leveren in de GMR. We zoeken nog één lid voor de oudergeleding. Alle ouders/verzorgers met een kind op een van onze ‘reguliere’ basisscholen komen hiervoor in aanmerking. Voorkennis of MR-lidmaatschap is geen vereiste.

Het is voor de GMR lastig om ouders rechtstreeks te bereiken, daarom vragen we jullie allen, maar vooral de MR-leden, om potentiële kandidaten te benaderen. Een GMR-lid afkomstig van je eigen school, geeft vaak ook een goede impuls aan de medezeggenschap op school.

Voor meer informatie, zie elders op deze website.

Voor de eerder openstaande vacature in de oudergeleding heeft intussen Klazine de Bas-Verdonschot (obs Bohemen Kijkduin) aangegeven beschikbaar te zijn. Fatiha el Ghabzouri (Prins Willem Alexanderschool) is per 1 augustus j.l. toegetreden tot de oudergeleding. De volledige samenstelling van de GMR staat ook op deze website.