PGMR verkiezingen

De leden van de personeelsgeledingen in de MR-en van onze BAO-scholen ontvangen 16 juni a.s. per e-mail een uitnodiging om te stemmen. Zo bepalen zij wie er met ingang van 1 augustus a.s. de drie vacante zetels in de GMR gaan bezetten, die gereserveerd zijn voor medewerkers van onze BAO-scholen.

Mocht je zitting hebben in de PMR van een BAO-school en geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met gmr@dehaagsescholen.nl. Ook wanneer je verdere opmerkingen of vragen hebt over de verkiezingen, horen we dat graag.

Voor de zetels die gereserveerd zijn in de GMR voor ouders vinden ditmaal geen verkiezingen plaats. Dat geldt ook voor de zetels in de GMR voor personeelsleden van onze scholen voor speciaal onderwijs en het bestuurskantoor.

De stembussen sluiten op 22 juni a.s. om 23.59 uur. De uitslag zal op 23 juni a.s. op de website en op JIP bekend worden gemaakt.

De kandidaten waaruit gekozen kan worden zijn:

Şahiner Pekdemir – Van Ostadeschool

Zohra Moudian – Maria Montessorischool

Imke Bouts – PC Hooftschool

Yvonne Knoester – Anne Frankschool