Uitslag verkiezingen Oudergeleding GMR

De verkiezingen voor de twee vacante posities in de oudergeleding van de GMR zijn afgerond. Marjonne Maan (OBS Bohemen Kijkduin) en Esther Verheijen (OBS Het Volle Leven) zijn verkozen en zullen per 1 augustus a.s. toetreden tot de GMR.