Vergaderdata GMR

De komende vergaderingen van de GMR zijn op 30 november 2021 (Interne Vergadering) en op 14 december 2021 (Overlegvergadering, met het College van Bestuur).

In het nieuwe jaar komt de GMR bijeen voor Interne Vergaderingen op 19 januari, 24 maart,  16 mei en 14 juni. De overlegvergaderingen zijn op 2 februari, 7 april,  30 mei en op 28 juni.