Informatie over corona

Informatie over corona en het onderwijs

Vrijdag 26 november 2021 heeft de Rijksoverheid aangekondigd dat de scholen open blijven, ondanks het hoge aantal coronabesmettingen momenteel. Wij zijn blij dat de scholen open blijven, want samen met klasgenoten naar school gaan is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Wel zijn aanvullende maatregelen nodig om de scholen verantwoord open te houden, voor uw kinderen, uzelf en voor onze medewerkers. Wij begrijpen dat deze extra maatregelen meer van u vragen, maar wij rekenen op uw medewerking. Zo zorgen wij er samen voor dat het onderwijs op school zoveel en zo veilig mogelijk door kan gaan.

Kinderen blijven thuis bij klachten die passen bij COVID-19
Alle kinderen van 4 – 12 jaar met milde neusverkoudheid (zoals een snotneus), of andere klachten passend bij COVID-19 blijven thuis. Zij laten zich testen bij de teststraat van de GGD. Bij een negatieve testuitslag mogen kinderen weer naar school. Heeft iemand in het gezin een coronabesmetting, dan blijft het hele gezin thuis.

Afstand houden
Scholen spreiden pauzes en maken looproutes om afstand te kunnen houden. Er is zo min mogelijk contact tussen verschillende klassen. En leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Daarnaast mogen ouders of verzorgers voorlopig niet in de school.

Mondkapje
Er geldt een dringend advies voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 om een mondkapje te dragen als zij door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af.

Zelftesten
Er geldt een dringend advies voor alle leerlingen van groep 6, 7 en 8, en alle medewerkers van school: doe 2 keer per week een zelftest. Voor de zekerheid, dus ook als er geen klachten zijn.

Basisregels
Daarnaast gelden nog steeds voor iedereen de volgende basisregels:

  • Was vaak en goed uw handen. 
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD. Ook als u al gevaccineerd bent.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

School specifieke regels
Onze scholen maken gebruik van de coronaprotocollen van de PO-Raad voor de organisatie van het onderwijs op school. De Haagse Scholen heeft 52 uiteenlopende scholen verspreid over heel Den Haag. Het kan daarom voorkomen dat scholen afhankelijk van hun situatie school specifieke regels hanteren.

Meer informatie
Informatie over het coronavirus en de basisregels in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs vindt u op de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
Voor het voortgezet speciaal onderwijs:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs

Informatie over de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Tevens kunt u telefonisch contact opnemen met de Rijksoverheid met vragen over het coronavirus op het publieksinformatienummer 0800-1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur).
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Informatie over de ziekteverschijnselen en hygiënerichtlijnen vindt u op de website van het RIVM.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Heeft u een vraag?
Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen? Dan kunt u terecht bij de directeur, of leerkracht van de school van uw kind(eren).