Informatie over Corona

Laatste nieuws

In verband met de bestrijding van het coronavirus heeft het kabinet besloten de scholen te sluiten tot en met de meivakantie. Vanaf 11 mei zullen de scholen hun deuren weer openen voor alle leerlingen. Voor reguliere basisscholen geldt dat zij de groepsgrootte verkleinen en leerlingen ongeveer de helft van de tijd naar school gaan. Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan weer volledig naar school. Daarnaast blijft de noodopvang bestaan voor kinderen van ouders in de cruciale beroepsgroepen en kwetsbare kinderen.

Meest gestelde vragen

Tot wanneer zijn de scholen gesloten?

Alle scholen zijn gesloten tot 11 mei 2020 voor fysiek onderwijs. Wel zijn de scholen toegankelijk voor de noodopvang van kinderen van ouders die vallen onder de ‘cruciale beroepsgroepen’, mits deze kinderen gezond zijn.

Zijn de scholen gesloten in de meivakantie?

Ja, de scholen zijn gesloten in de meivakantie. U kunt uw kind(eren), indien u beiden werkzaam bent in een cruciaal beroep en die dagen ook daadwerkelijk werkt, onderbrengen bij een kinderopvangorganisatie in Den Haag. De school van uw kind(eren) weet bij welke opvangorganisatie u terecht kunt.

Hoe worden ouders en/of verzorgers geïnformeerd?

Alle relevante informatie ontvangt u in eerste instantie via de school van uw kind(eren). Daarnaast kunt u op deze website informatie vinden. Onderstaand vind u de brieven die wij tot op heden hebben gedeeld met de scholen voor verspreiding naar ouders/ verzorgers.

Scholen weer open_ouderbrief_22april2020.pdf
03042020 Brief ouders scholen langer dicht.pdf
03-2020 Brief ouders vervallen eindtoets gr.8.pdf
20200315 Brief corona ouders – scholen dicht.pdf

Ik heb een vraag, aan wie kan ik die stellen?

Met vragen over uw kind en het onderwijs kunt u zich richten tot de school van uw kind. Informatie over de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Tevens kunt u telefonisch contact opnemen met de Rijksoverheid met vragen over het coronavirus op het publieksinformatienummer 0800-1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur).

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?

Volg de hygiënerichtlijn van het RIVM op om overdracht te voorkomen.

  • Zorg dat u en uw kind(eren) regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek;
  • Leer uw kind(eren) dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg;
  • Geen handen schudden;
  • Houd (buiten uw gezin thuis) 1,5 meter afstand van elkaar. Voor kinderen onderling geldt deze 1,5 meter regel niet.

Noodopvang wordt verzorgd voor kinderen waarvan één of beide ouders/verzorgers werkzaam zijn in de cruciale beroepen. Welke beroepen zijn dit?

Het overzicht van cruciale beroepen kunt u vinden op deze website van de Rijksoverheid.

Hoe kan mijn kind/kunnen mijn kinderen toch onderwijs blijven volgen?

De school zorgt voor alle leerlingen voor een lesprogramma thuis, waarin zoveel mogelijk de lesstof wordt behandeld die uw kind normaliter op school zou krijgen. De school van uw kind zal dit lesprogramma maken en u daarover informeren. Het kan zijn dat uw kind thuis een laptop nodig heeft om schoolwerk te maken. Heeft u geen laptop voor uw kind? Neem dan contact op met de school van uw kind.

Hoe kan ik mijn kind het beste helpen met onderwijs thuis?

Op https://ouders.lesopafstand.nl/ staan tips over het ondersteunen van onderwijs thuis. Denk hierbij aan het begeleiden van je kind, wat is goed voor de concentratie en hoe om te gaan met het gebruik van ICT en media.