Informatie over Corona

Laatste nieuws

In verband met de bestrijding van het coronavirus heeft het kabinet besloten de scholen en kinderdagverblijven te sluiten tot en met 28 april 2020. Dit betekent dat alle leerlingen van De Haagse Scholen tot en met 28 april geen les krijgen op school. De scholen zorgen wel voor onderwijs op afstand. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen is er opvang op school, zodat hun ouders kunnen blijven werken.

Meest gestelde vragen

Bieden jullie ook hulp bij het thuisonderwijs?

Jazeker. We hebben voor u een compact overzicht gemaakt met tips en aanbevelingen voor het begeleiden van uw kind(eren) bij thuisonderwijs die u hier kunt downloaden.

Zijn de scholen gesloten op Goede Vrijdag, 1e & 2e Paasdag en Koningsdag? En met de meivakantie?

Ja, de scholen zijn gesloten tijdens deze feestdagen. U kunt uw kind(eren), indien u als ouders/verzorgers beiden werkzaam bent in een cruciaal beroep en die dagen ook daadwerkelijk werkt, onderbrengen bij de kinderopvangorganisatie in Den Haag. Uw school ontvangt hier deze week bericht over en zullen die direct delen met de ouders/verzorgers die afhankelijk zijn van opvang.
Over de opvang in de meivakantie wordt u op een later moment geïnformeerd.

Hoe worden ouders en/of verzorgers geïnformeerd?

We gebruiken diverse media om ouders en/of verzorgers te informeren, waaronder deze website,  social media, mail en/of per post.
Brieven voor ouders ontvangen deze via de school van hun kinderen en kunnen ook hieronder worden gedownload.

03042020 Brief ouders scholen langer dicht.pdf
03-2020 Brief ouders vervallen eindtoets gr.8.pdf
20200315 Brief corona ouders – scholen dicht.pdf

Tot wanneer zijn de scholen gesloten?

In principe zijn al onze scholen tot en met 28 april gesloten voor regulier onderwijs. Wel zijn de scholen toegankelijk voor de opvang van kinderen van ouders die vallen onder de ‘cruciale beroepsgroepen’, mits deze kinderen gezond zijn.

Hoe kan mijn kind/kunnen mijn kinderen toch onderwijs blijven volgen?

De school zorgt voor alle leerlingen voor een lesprogramma thuis, waarin zoveel mogelijk de lesstof wordt behandeld die uw kind normaliter op school zou krijgen. De school van uw kind zal dit lesprogramma maken en u daarover informeren. Het kan zijn dat uw kind thuis een laptop nodig heeft om schoolwerk te maken. Heeft u geen laptop voor uw kind? Neem dan contact op met de school van uw kind.

Ik heb een vraag, aan wie kan ik die stellen?

In eerste instantie kunt u al uw vragen stellen aan de leerkracht van uw kind(eren) en/of de directeur van de school.
Ook op de website van de  van de rijksoverheid kunt u veel antwoorden vinden. Tevens kunt u telefonisch contact opnemen met de rijksoverheid met vragen over het coronavirus op het publieksinformatienummer 0800-1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur).

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?

Volg de hygiënerichtlijn van het RIVM op om overdracht te voorkomen. 

  • Zorg dat u en uw kind(eren) regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek;
  • Leer uw kind(eren) dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Geen handen schudden;
  • Houd (buiten uw gezin thuis) 1,5 meter afstand van elkaar.

Door de Rijksoverheid is gesproken dat er opvang geregeld wordt voor kinderen waarvan één of beide van ouders/verzorgers in de cruciale beroepen werkzaam zijn. Welke beroepen zijn dit?

Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting.

Het overzicht van van cruciale beroepen kun u vinden op deze website. Dit overzicht wordt door de overheid bijgewerkt indien daar aanleiding toe is.