Medezeggenschap

Medezeggenschap

Op scholen is medezeggenschap geregeld door een eigen MR.
Bovenschools verloopt dit via de GMR. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. De medezeggenschap is ‘de brug’ tussen ouders, leerkrachten en het bestuur. De (G)MR voert een intensieve dialoog over de hoofdthema’s beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.
                                            

Wilt u contact met de GMR? Dan kunt u deze mailen naar: gmr@dehaagsescholen.nl. Ook kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marianne Gommans (aanwezig dinsdag t/m donderdag tot ca. 15.00 uur), tel.: 06-31 65 98 37.

Actueel

Ook de laatste vacante positie in de GMR wordt bezet dit schooljaar. Fariz Rahman, ouder van een kind op de AMG Schmidtschool, treedt toe tot de oudergeleding. De GMR is blij dat hij met een volledige bezetting van start kan gaan in het nieuwe schooljaar! Mocht je vragen hierover hebben, neem dan voor donderdag 23 september contact met ons op. Ook met andere vragen of opmerkingen kun je natuurlijk bij de GMR terecht ...
Verder Lezen
Ken jij een ouder met belangstelling voor het onderwijs, die verder wil kijken dan de eigen school? Maak deze dan s.v.p. attent op de mogelijkheid om een bijdrage te leveren in de GMR. We zoeken nog één lid voor de oudergeleding. Alle ouders/verzorgers met een kind op een van onze ‘reguliere’ basisscholen komen hiervoor in aanmerking. Voorkennis of MR-lidmaatschap is geen vereiste. Het is voor de GMR lastig om ouders rechtstreeks te bereiken, daarom vragen we jullie allen, maar vooral de MR-leden, om potentiële kandidaten te benaderen. Een GMR-lid afkomstig van je eigen school, geeft vaak ook een goede impuls ...
Verder Lezen
De uitslag van de verkiezingen voor de drie vacatures in de GMR voor zetels die gereserveerd zijn voor personeelsleden van onze BAO-scholen is bekend. Zohra Moudian (Maria Montessorischool), Imke Bouts (PC Hooftschool) en Yvonne Knoester (Anne Frankschool) zijn gekozen. Het was spannend, want de vierde kandidaat, Şahiner Pekdemir (Van Ostadeschool), kwam slechts drie stemmen tekort om herkozen te worden in de GMR. Alleen de leden van de personeelsgeledingen van de MR-en op onze BAO-scholen mochten ditmaal hun stem uitbrengen. Voor de overige kiesgroepen in de GMR waren er ditmaal geen verkiezingen. De verkiezingen vonden digitaal plaats en werden voor de GMR verzorgd door ...
Verder Lezen
De leden van de personeelsgeledingen in de MR-en van onze BAO-scholen ontvangen 16 juni a.s. per e-mail een uitnodiging om te stemmen. Zo bepalen zij wie er met ingang van 1 augustus a.s. de drie vacante zetels in de GMR gaan bezetten, die gereserveerd zijn voor medewerkers van onze BAO-scholen. Mocht je zitting hebben in de PMR van een BAO-school en geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met gmr@dehaagsescholen.nl. Ook wanneer je verdere opmerkingen of vragen hebt over de verkiezingen, horen we dat graag. Voor de zetels die gereserveerd zijn in de GMR voor ouders vinden ditmaal geen verkiezingen ...
Verder Lezen
De GMR is erin geslaagd voor alle kiesgroepen kandidaten te vinden. Voor de kiesgroep PGMR ‘regulier’ zijn er meer kandidaten dan beschikbare zetels. Dus hiervoor zullen er verkiezingen georganiseerd worden.  De PMR-leden van onze ‘reguliere’ basisscholen mogen hun stem uitbrengen. Zij horen hier binnenkort meer over. De aanmeldtermijn voor kandidaatstelling is op 31 mei jl. verstreken. De drie vacante zetels in de Oudergeleding zullen bezet worden door Tina van Wouw (Anne Frankschool), R. Badrudin (‘t Galjoen) en Fatiha el Ghabzouri (Prins Willem Alexanderschool). Voor de twee vacante zetels in de Personeelsgeleding ‘speciaal’ geldt dat Willem van Gemmert (Inspecteur de Vriesschool) en ...
Verder Lezen