Medezeggenschap

Medezeggenschap

Op scholen is medezeggenschap geregeld middels een eigen MR.
Bovenschools verloopt dit via de GMR. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de wet Medezeggenschap Scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. De medezeggenschap is ‘de brug’ tussen ouders, leerkrachten en het bestuur en voeren intensieve dialoog over de hoofdthema’s beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.
                                            

Wilt u contact met de GMR? Dan kunt u deze mailen via GMR@dehaagsescholen.nl. Ook kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marianne Gommans (aanwezig dinsdag t/m donderdag tot ca. 15.00 uur), tel.: 070-30 65 217 of 06-31 65 98 37.

Actueel

De GMR is nog op zoek naar twee nieuwe leden. Een zetel in de geleding Personeel is nog vacant. Hiervoor komen medewerkers van de reguliere basisscholen in aanmerking. Voor de oudergeleding hopen wij nog een belangstellende ouder/verzorger te vinden met een kind op een school voor speciaal onderwijs. Mocht je belangstelling hebben, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, Marianne Gommans, via tel. 06-3165 9837, of stuur een e-mail naar gmr@dehaagsescholen.nl ...
Verder Lezen
Met ingang van het nieuwe schooljaar verwelkomt de GMR vier nieuwe leden: Cathy Goose (De Piramide), Vincent Heugen (Bestuurskantoor) en Zohra Moudian (Waterland) treden toe tot de Personeelsgeleding. Tina van den Bosch (De Kleine Keizer) komt de Oudergeleding versterken. De ledenlijst op de website wordt binnenkort geactualiseerd ...
Verder Lezen
Het jaarverslag van de GMR en de brieven die de GMR de afgelopen periode verstuurd heeft, zijn gepubliceerd op deze website (vergadering/documenten) ...
Verder Lezen
Het vergaderschema van de GMR voor het nieuwe schooljaar staat onder vergaderingen/documenten ...
Verder Lezen
Van een grote lichting huidige GMR-leden zit de zittingstermijn erop. Dat wil zeggen dat de GMR zit te springen om nieuwe leden. Er komen maar liefst tien van de zestien zetels vacant. Mocht je al eens gedacht hebben ‘misschien’ of ‘ooit’, maak daar dan ‘nu’ van en zorg ervoor dat de medezeggenschap op bovenschools niveau sterk blijft. Neem voor meer informatie contact op via gmr@dehaagsescholen.nl of kijk onder Werving nieuwe leden op deze website. Personeelsgeleding ​Basisonderwijs (‘regulier’): 4 vacatures Bestuurskantoor: 1 vacature Speciaal onderwijs: 1 vacature Oudergeleding Basisonderwijs (‘regulier’): 2 vacatures Speciaal onderwijs: 2 vacatures De kandidaatstelling loopt tot donderdag ...
Verder Lezen