Medezeggenschap

Medezeggenschap

Op scholen is medezeggenschap geregeld door een eigen MR.
Bovenschools verloopt dit via de GMR. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. De medezeggenschap is ‘de brug’ tussen ouders, leerkrachten en het bestuur. De (G)MR voert een intensieve dialoog over de hoofdthema’s beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.
                                            

Wilt u contact met de GMR? Dan kunt u deze mailen via GMR@dehaagsescholen.nl. Ook kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marianne Gommans (aanwezig dinsdag t/m donderdag tot ca. 15.00 uur), tel.: 06-31 65 98 37.

Actueel

Op maandagavond 1 juli a.s. komt de GMR bijeen voor een Interne Vergadering. Deze wordt gevolgd door een Overlegvergadering. De agenda’s voor beide vergaderingen staan onder ‘Vergaderingen en documenten’. Mocht je de vergaderingen als toehoorder willen bijwonen, neem dan (voor maandag 1 juli, 16 uur) contact op met de GMR via gmr@dehaagsescholen.nl. Het kan zijn dat de GMR sommige agendapunten in beslotenheid wil bespreken ...
Verder Lezen
In de nieuwe editie van de Nieuwsflits, die je terug kunt vinden onder vergaderingen en documenten,  kun je o.a. lezen over MijnSchoolinfo en Kwaliteitszorg. Ook doet de GMR een oproep voor nieuwe leden. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de oudergeleding: die kent per 1 augustus a.s. maar liefst vijf vacatures. Zie voor meer informatie over de vacatures in de GMR het bericht hieronder en kijk ook onder het kopje ‘werving leden’ ...
Verder Lezen
De GMR zoekt nieuwe leden voor zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding. Meer informatie vind je onder ‘werving nieuwe leden’ ...
Verder Lezen
Benieuwd naar wat er de afgelopen periode besproken is in de GMR? Kijk dan onder Nieuwsflitsen. Daar vind je de editie van 22 januari 2019. Bij ‘vergaderingen en documenten’ staan de vastgestelde notulen en de brieven die de GMR verstuurd heeft ...
Verder Lezen
Er is een geactualiseerde versie van de ‘Handleiding Medezeggenschap bij De Haagse Scholen’ gepubliceerd onder ‘Vergaderingen en documenten’ ...
Verder Lezen