Medezeggenschap

Medezeggenschap

Op scholen is medezeggenschap geregeld door een eigen MR.
Bovenschools verloopt dit via de GMR. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. De medezeggenschap is ‘de brug’ tussen ouders, leerkrachten en het bestuur. De (G)MR voert een intensieve dialoog over de hoofdthema’s beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.
                                            

Wilt u contact met de GMR? Dan kunt u deze mailen via GMR@dehaagsescholen.nl. Ook kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marianne Gommans (aanwezig dinsdag t/m donderdag tot ca. 15.00 uur), tel.: 06-31 65 98 37.

Actueel

Maar liefst zeven kandidaten hebben zich gemeld voor de twee vacatures in de Oudergeleding van de GMR. Dat wil zeggen dat er verkiezingen zullen plaatsvinden. Alle leden van de oudergeleding van de MR-en van onze ‘reguliere’ scholen, ontvangen hiervoor op maandag 6 juli a.s. een uitnodiging per e-mail (gmr-dehaagsescholen@digitaleverkiezing.nl). Mocht je deel uitmaken van de oudergeleding van een van onze MR-en op een ‘reguliere’ school en op 6 juli geen uitnodiging ontvangen om je stem uit te brengen, laat het ons dan weten via gmr@dehaagsescholen.nl ...
Verder Lezen
De GMR is op zoek naar medewerkers en ouders/verzorgers die zijn gelederen met ingang van het nieuwe schooljaar komen versterken. Er zijn in totaal vier vacatures, twee in de Personeelsgeleding en twee in de Oudergeleding. Heb je belangstelling? Stuur dan voor 22 juni a.s. een mailtje naar GMR@dehaagsescholen.nl, dan nemen wij contact met je op. Meer informatie over de werving staat in de poster kandidaatstelling GMR en onder ‘werving nieuwe leden’ ...
Verder Lezen
Benieuwd naar wat er allemaal speelt in de GMR? Lees dan de Nieuwsflits ...
Verder Lezen
Het vergaderschema van de GMR voor het schooljaar 2019-2020 staat gepubliceerd onder ‘vergaderingen en documenten’. De eerste Interne Vergadering vindt plaats op 16 oktober a.s.  Drie weken later komt de GMR met het College van Bestuur bijeen voor een Overlegvergadering. De agenda’s voor deze vergaderingen worden tegen die tijd hier gepubliceerd ...
Verder Lezen
Er is een geactualiseerde versie van de ‘Handleiding Medezeggenschap bij De Haagse Scholen’ gepubliceerd onder ‘Vergaderingen en documenten’ ...
Verder Lezen