Medezeggenschap

Medezeggenschap

Op scholen is medezeggenschap geregeld door een eigen MR.
Bovenschools verloopt dit via de GMR. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. De medezeggenschap is ‘de brug’ tussen ouders, leerkrachten en het bestuur. De (G)MR voert een intensieve dialoog over de hoofdthema’s beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.
                                            

Wilt u contact met de GMR? Dan kunt u deze mailen naar: gmr@dehaagsescholen.nl. Ook kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marianne Gommans (aanwezig dinsdag t/m donderdag tot ca. 15.00 uur), tel.: 06-31 65 98 37.

Actueel

In de Nieuwsflits kun je lezen dat de GMR op zoek is naar nieuwe leden. Dat geldt ook voor de OPR SPPOH. Verder wordt er o.a. aandacht besteed aan Passend Onderwijs, Social Schools en de gevolgen van corona bij De Haagse Scholen. Ook is het jaarverslag van de GMR over het jaar 2020 intussen geplaatst op deze website. Heb je belangstelling voor het lidmaatschap van de GMR? Neem dan voor 31 mei a.s. contact op via gmr@dehaagsescholen.nl ...
Verder Lezen
Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken: Wachtwoord: ...
Verder Lezen
De GMR komt in deze tijden van corona bijeen in ‘teams’. De Interne Vergaderingen vinden plaats op: 12 oktober 2020, 24 november 2020, 20 januari 2021, 25 maart 2021, 17 mei 2021 en 24 juni 2021. De Overlegvergaderingen, waarbij het College van Bestuur aansluit, zijn op: 2 november 2020, 8 december 2020, 3 februair 2021, 8 april 2021, 31 mei 2021 en 8 juli 2021 ...
Verder Lezen
In 2019 gebeurde er veel in de GMR. In het jaarverslag lees je hier meer over. 2007 GMR jaarverslag 2019 ...
Verder Lezen
Benieuwd naar wat er allemaal speelt in de GMR? Lees dan de Nieuwsflits ...
Verder Lezen