Medezeggenschap

Medezeggenschap

Op scholen is medezeggenschap geregeld door een eigen MR.
Bovenschools verloopt dit via de GMR. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. De medezeggenschap is ‘de brug’ tussen ouders, leerkrachten en het bestuur. De (G)MR voert een intensieve dialoog over de hoofdthema’s beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.
                                            

Wilt u contact met de GMR? Dan kunt u deze mailen via GMR@dehaagsescholen.nl. Ook kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marianne Gommans (aanwezig dinsdag t/m donderdag tot ca. 15.00 uur), tel.: 06-31 65 98 37.

Actueel

In 2019 gebeurde er veel in de GMR. In het jaarverslag lees je hier meer over. 2007 GMR jaarverslag 2019 ...
Verder Lezen
De verkiezingen voor de twee vacante posities in de oudergeleding van de GMR zijn afgerond. Marjonne Maan (OBS Bohemen Kijkduin) en Esther Verheijen (OBS Het Volle Leven) zijn verkozen en zullen per 1 augustus a.s. toetreden tot de GMR ...
Verder Lezen
Maar liefst zeven kandidaten hebben zich gemeld voor de twee vacatures in de Oudergeleding van de GMR. Dat wil zeggen dat er verkiezingen zullen plaatsvinden. Alle leden van de oudergeleding van de MR-en van onze ‘reguliere’ scholen, ontvangen hiervoor op maandag 6 juli a.s. een uitnodiging per e-mail (gmr-dehaagsescholen@digitaleverkiezing.nl). Mocht je deel uitmaken van de oudergeleding van een van onze MR-en op een ‘reguliere’ school en op 6 juli geen uitnodiging ontvangen om je stem uit te brengen, laat het ons dan weten via gmr@dehaagsescholen.nl ...
Verder Lezen
Benieuwd naar wat er allemaal speelt in de GMR? Lees dan de Nieuwsflits ...
Verder Lezen
Het vergaderschema van de GMR voor het schooljaar 2019-2020 staat gepubliceerd onder ‘vergaderingen en documenten’. De eerste Interne Vergadering vindt plaats op 16 oktober a.s.  Drie weken later komt de GMR met het College van Bestuur bijeen voor een Overlegvergadering. De agenda’s voor deze vergaderingen worden tegen die tijd hier gepubliceerd ...
Verder Lezen