Medezeggenschap

Medezeggenschap

Op scholen is medezeggenschap geregeld door een eigen MR.
Bovenschools verloopt dit via de GMR. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. De medezeggenschap is ‘de brug’ tussen ouders, leerkrachten en het bestuur. De (G)MR voert een intensieve dialoog over de hoofdthema’s beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.
                                            

Wilt u contact met de GMR? Dan kunt u deze mailen naar: gmr@dehaagsescholen.nl. Ook kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marianne Gommans (aanwezig dinsdag t/m donderdag tot ca. 15.00 uur), tel.: 06-31 65 98 37.

Actueel

In de nieuwe Nieuwsflits (zie onder ‘Nieuwsflitsen’ of open dit bericht en klik op Nieuwsflits) lees je over de onderwerpen waarmee de GMR de afgelopen tijd bezig is geweest. Ook stellen de nieuwe leden zich kort voor ...
Verder Lezen
De GMR komt in deze tijden van corona bijeen in ‘teams’. De Interne Vergaderingen vinden plaats op: 12 oktober 2020, 24 november 2020, 20 januari 2021, 25 maart 2021, 17 mei 2021 en 24 juni 2021. De Overlegvergaderingen, waarbij het College van Bestuur aansluit, zijn op: 2 november 2020, 8 december 2020, 3 februair 2021, 8 april 2021, 31 mei 2021 en 8 juli 2021 ...
Verder Lezen
In 2019 gebeurde er veel in de GMR. In het jaarverslag lees je hier meer over. 2007 GMR jaarverslag 2019 ...
Verder Lezen
Benieuwd naar wat er allemaal speelt in de GMR? Lees dan de Nieuwsflits ...
Verder Lezen
Er is een geactualiseerde versie van de ‘Handleiding Medezeggenschap bij De Haagse Scholen’ gepubliceerd onder ‘Vergaderingen en documenten’ ...
Verder Lezen