Medezeggenschap

Medezeggenschap

Op scholen is medezeggenschap geregeld door een eigen MR.
Bovenschools verloopt dit via de GMR. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. De medezeggenschap is ‘de brug’ tussen ouders, leerkrachten en het bestuur. De (G)MR voert een intensieve dialoog over de hoofdthema’s beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.
                                            

Wilt u contact met de GMR? Dan kunt u deze mailen via GMR@dehaagsescholen.nl. Ook kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marianne Gommans (aanwezig dinsdag t/m donderdag tot ca. 15.00 uur), tel.: 06-31 65 98 37.

Actueel

Dinsdagavond 12 februari vindt er een GMR-overlegvergadering plaats. De agenda is gepubliceerd op deze website onder ‘vergaderingen en documenten’. Bijwonen van een GMR-vergadering als toehoorder is mogelijk. Heb je hiervoor belangstelling neem dan contact op via gmr@dehaagsescholen.nl ...
Verder Lezen
Benieuwd naar wat er de afgelopen periode besproken is in de GMR? Kijk dan onder Nieuwsflitsen. Daar vind je de editie van 22 januari 2019. Bij ‘vergaderingen en documenten’ staan de vastgestelde notulen en de brieven die de GMR verstuurd heeft ...
Verder Lezen
Er is een geactualiseerde versie van de ‘Handleiding Medezeggenschap bij De Haagse Scholen’ gepubliceerd onder ‘Vergaderingen en documenten’ ...
Verder Lezen
Het jaarverslag van de GMR en de brieven die de GMR de afgelopen periode verstuurd heeft, zijn gepubliceerd op deze website (vergadering/documenten) ...
Verder Lezen
Het vergaderschema van de GMR voor het nieuwe schooljaar staat onder vergaderingen/documenten ...
Verder Lezen