Medezeggenschap

Medezeggenschap

Op scholen is medezeggenschap geregeld door een eigen MR.
Bovenschools verloopt dit via de GMR. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. De medezeggenschap is ‘de brug’ tussen ouders, leerkrachten en het bestuur. De (G)MR voert een intensieve dialoog over de hoofdthema’s beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.
                                            

Wilt u contact met de GMR? Dan kunt u deze mailen via GMR@dehaagsescholen.nl. Ook kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marianne Gommans (aanwezig dinsdag t/m donderdag tot ca. 15.00 uur), tel.: 06-31 65 98 37.

Actueel

In de nieuwe editie van de Nieuwsflits, die je terug kunt vinden onder vergaderingen en documenten,  kun je o.a. lezen over MijnSchoolinfo en Kwaliteitszorg. Ook doet de GMR een oproep voor nieuwe leden. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de oudergeleding: die kent per 1 augustus a.s. maar liefst vijf vacatures. Zie voor meer informatie over de vacatures in de GMR het bericht hieronder en kijk ook onder het kopje ‘werving leden’ ...
Verder Lezen
De GMR zoekt nieuwe leden voor zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding. Meer informatie vind je onder ‘werving nieuwe leden’ ...
Verder Lezen
Maandagavond 8 april a.s. komt de GMR bijeen voor een Overlegvergadering.  De agenda staat bij ‘vergaderingen en documenten’.  Mocht je de bijeenkomst  bij willen wonen, stuur dan een berichtje naar gmr@dehaagsescholen.nl ...
Verder Lezen
De agenda van de GMR Interne Vergadering van 25 maart a.s. staat onder ‘Vergaderingen en documenten’. Mocht je een vergadering als toehoorder willen bijwonen, dan graag vooraf een berichtje naar gmr@dehaagsescholen.nl ...
Verder Lezen
Benieuwd naar wat er de afgelopen periode besproken is in de GMR? Kijk dan onder Nieuwsflitsen. Daar vind je de editie van 22 januari 2019. Bij ‘vergaderingen en documenten’ staan de vastgestelde notulen en de brieven die de GMR verstuurd heeft ...
Verder Lezen