Vergaderingen en documenten

Hieronder kunt u documenten downloaden die door de GMR zijn gepubliceerd. Documenten van voor januari 2017 kunt u opvragen bij de ambtelijk secretaris van de GMR.

Vergaderingen en documenten

Icoon

1910 vragen GMR bij Klachtenregeling 67.36 KB 4 downloads

1910 vragen GMR bij Klachtenregeling ...
Icoon

1907 Notulen IV 107.51 KB 9 downloads

1907 Notulen IV ...
Icoon

1910 Agenda GMR IV 16 oktober 2019 26.92 KB 9 downloads

1910 Agenda GMR IV ...
Icoon

1905 vergaderschema 2019-2020 101.28 KB 13 downloads

1905 vergaderschema 2019-2020 ...
Icoon

1907 GMR brief inst. kwaliteitszorg 45.19 KB 5 downloads

1907 GMR brief inst. kwaliteitszorg ...
Icoon

1907 gmr brief MJB akkoord 143.22 KB 6 downloads

1907 gmr brief MJB akkoord ...
Icoon

1907 gmr brief RvT Glaslokaal 38.27 KB 12 downloads

1907 gmr brief RvT Glaslokaal ...
Icoon

1907 gmr brief aan CvB Glaslokaal 132.25 KB 7 downloads

1907 gmr brief aan CvB Glaslokaal ...
Icoon

1903 Notulen GMR Interne Vergadering 388.05 KB 10 downloads

1903 Notulen GMR Interne Vergadering ...
Icoon

1907 Agenda Interne GMR-vergadering 1 juli 2019 30.35 KB 7 downloads

1907 agenda GMR IV ...

 

<<Terug naar vorige pagina