Persbericht(en)

Den Haag, 7 september 2020

Leerlingen Haagse Schilderswijk krijgen internationaal toponderwijs
Openbare Basisschool Het Startpunt is de eerste Nederlandstalige basisschool die zich een IB World School mag noemen. Het hoog aangeschreven Internationale Baccalaureaat is ooit bedacht voor expats maar blijkt nu ook voor de kinderen in de Schilderswijk een groot succes. Na drie jaar hard werken heeft de school het felbegeerde stempel gekregen. Maar daarvoor moesten wel bijna alle methodeboeken de deur uit.

Het PYP (Primary Years Programme) van het IB is een (basisschool)programma dat leerlingen leert denken in grotere concepten en gebaseerd is op onderzoekend leren. Er wordt niet gewerkt met schoolboeken waar alle antwoorden in staan, maar leerlingen onderzoeken met behulp van verschillende bronnen, binnen grote thema’s hoe de wereld in elkaar zit. Het uiteindelijke doel is om van de leerlingen echte wereldburgers te maken.


Marleen de Kleijn, directeur van Het Startpunt: ”Grote vraag was natuurlijk of een lesmethode bedacht voor een internationale topschool ook zou werken op een school als Het Startpunt, midden in de Schilderswijk. Onze leerkrachten moesten ineens zelf lessen ontwerpen en dat was best wel even wennen, ook voor onze leerlingen. Maar sinds we met het PYP werken zijn ze zoveel gemotiveerder en leren zoveel meer, zowel sociaal als cognitief. Juist hier in de wijk is dat belangrijk. Ook de ouders hebben een belangrijke rol gespeeld en zijn nu nog meer betrokken bij wat er op school gebeurt. Dat het gelukt is, daar ben ik enorm trots op. Er is trouwens geen leerkracht meer die op de oude manier wíl lesgeven.”


Maar wat is er nou zo anders? De Kleijn: “Het gaat nu veel minder om het reproduceren van feiten over een onderwerp maar meer om het begrijpen van de concepten die met dat onderwerp te maken hebben. Zo zal een leerling in groep 7 of 8 niet zozeer de feitelijke informatie over WO II moeten onthouden maar onderzoekt die leerling wat de relatie is tussen concepten als ‘conflicten, ‘onderdrukking’ en ‘leiderschap’. Ze verdiepen zich in wat deze concepten betekenen op kleine schaal in de klas en op grote schaal in de wereld. Zo worden leerlingen opgeleid tot internationale wereldburgers die zich inzetten om de wereld beter en vreedzamer te maken.”


Cobi van Beek, bestuurder van stichting De Haagse Scholen: “Het Startpunt is ook de eerste publiek gefinancierde basisschool in Europa die zich geautoriseerd mag noemen. Waar dit type onderwijs tot voor kort alleen beschikbaar was voor de meest bevoorrechte kinderen is dit nu toegankelijk voor alle basisschoolleerlingen in Den Haag. Met een vrijwillige ouderbijdrage van 10 euro per schooljaar wordt het gerenommeerde IB-onderwijs voor het eerst voor iedereen beschikbaar en worden oplossingen voor kansengelijkheid, burgerschap en internationalisering aangedragen. Ik gun iedereen dit geweldig goede onderwijs. We hopen dan ook op korte termijn nog een tweede IB World School binnen ons bestuur te hebben, want openbare basisschool De Springbok is ook bezig met de implementatie van het IB programma.”

Over het IB
Het IB-onderwijs kent een doorlopende leerlijn van 3 tot 19 jaar en bestaat uit vier programma’s: het Primary Years Programme (basisschool), Middle Years Programme (middelbare school-onderbouw), 
Diploma Programme en het Career-related Programme.
Meer informatie over het IB onderwijs in Nederland: https://www.ibo.org/about-the-ib/the-ib-bycountry/n/netherlands/.

De Haagse Scholen
De Haagse Scholen is een stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs in Den Haag. Met in totaal 52 scholen in de hofstad, 1700 leerkrachten en ruim 15.000 leerlingen is het een van de grootste schoolbesturen voor basisonderwijs in Nederland. De Haagse Scholen telt 44 reguliere basisscholen, waaronder ook een aantal Montessori en Dalton scholen, 5 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs, verspreid door heel Den Haag. Meer informatie over De Haagse Scholen: https://www.dehaagsescholen.nl/. Meer informatie over Het Startpunt: https://www.obshetstartpunt.nl/.