Werving nieuwe leden

Werving nieuwe leden

Op dit moment heeft de GMR een volledige bezetting en zijn er geen nieuwe leden nodig. In het voorjaar van 2020 starten wij opnieuw met de werving.

GMR?
De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van De Haagse Scholen (DHS). Met 52 scholen, 14.500 leerlingen en 1.650 personeelsleden is De Haagse Scholen een van de grootste landelijke besturen voor openbaar primair onderwijs. Op elke school is er een MR (Medezeggenschapsraad) die medezeggenschap uitoefent over schoolse zaken. In de GMR wordt gesproken over zaken die zich op het bovenschoolse niveau bevinden.

Agenda
De GMR houdt zich met uiteenlopende onderwerpen bezig. De gebouwen bijvoorbeeld, en hoe het geld verdeeld wordt over de verschillende scholen die deel uitmaken van De Haagse Scholen. Ook de kwaliteit van het onderwijs en de realisatie van het Ambitiestatement staan op de agenda. En wat dacht je van personeelszaken als het bestuursformatieplan, de normjaartaak en onderwerpen die voortvloeien uit de cao? Kortom, een uitgebreide mix van onderwerpen die van invloed zijn op (het merendeel van) de DHS-scholen passeert de revue. Er is vast een thema dat aansluit bij jouw interesse en waarin je je wilt verdiepen, zodat je als personeelslid of als ouder een bijdrage kunt leveren aan het besluitvormingsproces bij De Haagse Scholen.

Bevoegdheden
De GMR heeft verschillende bevoegdheden. Naast het recht op informatie en initiatief zijn vooral de instemmings- en adviesbevoegdheden van belang.

Samenstelling
De GMR kent een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen bestaan uit acht personen. Vier leden, twee ouders/verzorgers en twee personeelsleden, komen uit de scholen voor het speciaal onderwijs. Een lid van de personeelsgeleding vertegenwoordigt het Bestuurskantoor.

Oudergeleding, voor wie?
Alle ouders/verzorgers die een kind op een van De Haagse Scholen hebben, komen in aanmerking voor een zetel in de oudergeleding van de GMR.

Personeelsgeleding, voor wie?
Personeelsleden van De Haagse Scholen kunnen zich aanmelden voor de Personeelsgeleding.

Tijd
Natuurlijk kost het tijd om in de GMR te zitten. Niet alleen wordt er ongeveer tien keer per jaar vergaderd, maar ook zijn er zaken als een cursus of een achterbanbijeenkomst, waarbij je aanwezigheid op prijs gesteld wordt.

Vergoeding
De leden van de GMR krijgen een tegemoetkoming voor hun inzet. De ouders/verzorgers hebben recht op een jaarlijkse vergoeding van  € 680. Voor personeelsleden bedraagt deze 100 uur per schooljaar.

Belangstelling?
Wanneer je betrokken wilt worden bij De Haagse Scholen en zitting wilt nemen in de GMR horen we graag van je per mail (gmr@dehaagsescholen.nl). We nemen dan contact met je op!

 

Terug naar vorige pagina