De Haagse Scholen

Laatste nieuws m.b.t. het coronavirus
In verband met het coronavirus zijn alle scholen in Nederland momenteel gesloten. Na de meivakantie openen de scholen weer hun deuren voor alle leerlingen.
Wilt u meer weten over de consequenties van dit kabinetsbesluit voor De Haagse Scholen?
Kijk dan op deze pagina. Daar vindt u de laatste relevante informatie in de ‘Meest gestelde vragen’.

 

 

Wij zijn De Haagse Scholen

De stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. Onze missie is: “Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen”.
In totaal hebben we 52 scholen in onze hofstad. Daarvan zijn er 44 reguliere basisscholen, 5 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs, verspreid door heel Den Haag.  Wij werken aan het waarmaken van onze missie en doen daarbij de volgende zes beloftes aan leerlingen en ouders.

 

  • Wij kennen ieder kind.
  • Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.
  • Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven.
  • Wij leren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.
  • Wij verbeteren de dialoog met ouders over de ontwikkeling van leerlingen.
  • Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden.

Naast de gezamenlijke missie en beloftes hebben al onze scholen een eigen identiteit. Zo kunnen we ook een breed scala van onderwijsconcepten aanbieden. Op deze wijze is er altijd een school beschikbaar die aansluit bij de individuele leerbehoefte van de leerlingen.