De Haagse Scholen

Laatste nieuws m.b.t. het coronavirus

Al onze scholen zijn weer volledig open. De situatie is helaas nog niet als vanouds. We zullen op al onze scholen maatregelen hanteren om besmetting met COVID-19 te voorkomen.
Het landelijke protocol voor de basisscholen geeft onze scholen de ruimte om de geldende regels passend te laten zijn voor de school. De scholen worden niet aan het onmogelijke gehouden. Dit zorgt ervoor dat er schoolspecifieke afspraken kunnen worden gemaakt op onze scholen en dat afspraken tussen scholen onderling kunnen verschillen.

Kijk dan op deze pagina. Daar vindt u de laatste relevante informatie in de ‘Meest gestelde vragen’.

Wij zijn De Haagse Scholen

De stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. Onze missie is: “Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen”.
In totaal hebben we 52 scholen in onze hofstad. Daarvan zijn er 44 reguliere basisscholen, 5 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs, verspreid door heel Den Haag.  Wij werken aan het waarmaken van onze missie en doen daarbij de volgende zes beloftes aan leerlingen en ouders.

 

  • Wij kennen ieder kind.
  • Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.
  • Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven.
  • Wij leren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.
  • Wij verbeteren de dialoog met ouders over de ontwikkeling van leerlingen.
  • Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden.

Naast de gezamenlijke missie en beloftes hebben al onze scholen een eigen identiteit. Zo kunnen we ook een breed scala van onderwijsconcepten aanbieden. Op deze wijze is er altijd een school beschikbaar die aansluit bij de individuele leerbehoefte van de leerlingen.