52 scholen verspreid door heel Den Haag

Den Haag is een bruisende stad met veelzijdige mensen. Een smeltkroes van achtergronden, overtuigingen en opvattingen. De Haagse Scholen weerspiegelt die veelzijdigheid. Onze 52 scholen verspreid over de stad hebben allen een eigen gezicht. Maar we delen onze identiteit: ons onderwijs is openbaar. Ieder kind is welkom.

Een scala aan scholen en onderwijsconcepten

Van regulier basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs tot speciaal voortgezet onderwijs. Een aantal scholen werkt met een onderwijsconcept, zo hebben wij een aantal Dalton en Montessori scholen en hebben we de eerste Nederlandstalige IB PYP school ter wereld! Voor elk kind in Den Haag een passende plek in de buurt.

Onze zes beloften aan
leerlingen en ouders

Goed onderwijs maken wij samen. Daarin werken wij samen met verschillende organisaties en experts op het gebied van onderwijs, zorg, sport en cultuur, maar wij vinden de samenwerking met ouders net zo belangrijk.

Werken in het onderwijs

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Of ben je nog niet werkzaam in het onderwijs en geïnteresseerd in een zij-instroomtraject? Er zijn volop mogelijkheden om je te ontwikkelen! Bekijk de mogelijkheden binnen De Haagse Scholen.