Onze missie: Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen

We leven in een dynamische tijd waarin uitdagingen voor onszelf en onze leerlingen op ons af komen. Onze missie geeft ons de opdracht het onderwijs aan te passen aan deze uitdagingen. We vernieuwen het onderwijs daar waar het nodig is. Om het beter en passender te maken voor de leerlingen. Want het draait om hen!
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen naast goed kunnen lezen, schrijven en rekenen zich breder ontwikkelen en een grote leermotivatie, onderzoekende houding en vaardigheden ontwikkelen.

Onze 6 beloften

Onze missie hebben wij vertaald in zes beloften aan kinderen en hun ouders: vaste waarden om te werken aan goed onderwijs voor iedere leerling.

1

Wij kennen ieder kind omdat ieder kind uniek is in talenten en behoeften.

2

Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid omdat je zo het beste leert.

3

Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven.

4

Wij leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

5

Wij werken samen met ouders aan een optimale ontwikkeling van hun kinderen.

6

Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden.

Drie heldere ambities

Aan onze missie en beloften werken we met drie (ambitie)pijlers; pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing, professionalisering en profilering. We werken aan deze ambities met dat ene kind in gedachten waar we het allemaal voor doen. Dat kind dat met een zetje van een goede leerkracht de wereld weet de winnen.

1. Pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing

Vernieuwing is een middel om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen en beter recht te doen aan wat leerlingen nodig hebben nu en straks als ze van school zijn. Vernieuwing is een onlosmakelijk onderdeel van de basiskwaliteit op iedere school. De school is hierin leidend. Immers, vernieuwing zal voor alle scholen gericht zijn op het beter voorbereiden van de leerlingen op de wereld van morgen, maar elke school verkeert in specifieke omstandigheden en heeft te maken met haar eigen uitdagingen. We werken niet met blauwdrukken, maar verbinden scholen die bezig zijn met dezelfde vraagstukken of die eenzelfde ontwikkeling doormaken.

2. Professionaliteit in mensen en cultuur

Gedegen onderwijsontwikkeling en -vernieuwing is alleen mogelijk binnen een professionele en lerende cultuur. Deze moet in alle onderdelen van de organisatie zichtbaar zijn. Door samen te werken en samen te leren worden we steeds beter in wat we doen. We vergroten continue onze eigen kennis en kijken om ons heen. Zo nodig betrekken we kennis ‘van buiten’. We stellen vragen en doen onderzoek, binnen en buiten de muren van de eigen school of stichting. Onze ambities realiseren we alleen als het lukt om professionalisering te integreren als een basishouding binnen onze organisatiecultuur.

3. Verstevigen van in- en externe profilering

Het is belangrijk dat scholen van elkaar weten wat ze in huis hebben, waar ze voor staan en waarom dat zo is. Zo kunnen we elkaar inspireren, elkaar ondersteunen en van elkaar leren. Profilering heeft ook een extern karakter met als doel om voor ouders, de omgeving en het netwerk van De Haagse Scholen aantrekkelijk te zijn en een krachtig imago te ontwikkelen. We willen dat alle medewerkers, leerlingen en ouders het verhaal van de eigen school en de organisatie kennen, daar trots op zijn en dit ook uitdragen. Zij zijn immers onze beste ambassadeurs.

Vind een school bij jou in de buurt

Van regulier basisonderwijs tot speciaal (voortgezet) onderwijs, Montessori of Dalton.
Vind de school die het beste past bij je kind.

De Haagse Scholen maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.