Op scholen is medezeggenschap geregeld door een eigen medezeggenschapsraad (MR). Bovenschools verloopt dit via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. De medezeggenschap is ‘de brug’ tussen ouders, leerkrachten en het bestuur. De (G)MR voert een intensieve dialoog over de hoofdthema’s beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.

Wil je in contact komen met de GMR? Dan kun je mailen naar: gmr@dehaagsescholen.nl. Ook kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marianne Gommans (aanwezig dinsdag t/m donderdag tot ca. 15.00 uur), tel.: 06 – 31 65 98 37.

Actueel

Ook dit jaar nodigen we als GMR de MR-leden van al onze scholen van harte uit voor een achterbanavond.

Dat is dé gelegenheid voor jou als MR-lid om te horen hoe je collega MR-leden op andere scholen invulling geven aan hun taak. Daarnaast zorgen we natuurlijk voor een programma met onderwerpen waar we als medezeggenschappers allemaal mee te maken hebben of krijgen.

Dit jaar staan we stil bij hoe enkele van onze ‘versnellingsscholen’ door middel van anders organiseren een antwoord proberen te vinden op het lerarentekort, bij de schoolbegroting en bij enkele onderwerpen op het gebied van personeelszaken.

Elke MR heeft per e-mail een uitnodiging ontvangen met daarin een link om aan te melden. Mocht dat niet goed gegaan zijn, stuur dan een berichtje naar gmr@dehaagsescholen.nl.

Nou, best veel! De GMR hield zich recent bezig met preventie ziekteverzuim, de toelage voor onderwijsondersteuners die regelmatig voor de klas staan en de Versnellingsscholen. Meer over deze en andere onderwerpen lees je in de Nieuwsflits.

In het jaarverslag lees je waarmee de GMR zich in 2022 heeft beziggehouden. Wil je meer weten? Op deze website kun je o.a. de notulen teruglezen en de brieven die de GMR verstuurd heeft.

Hierover en over andere onderwerpen, zoals het ICT-beleid en de aanpassing van de gesprekkencyclus, lees je meer in de Nieuwsflits van de GMR. Vind je de onderwerpen die aan bod komen in de GMR interessant? Dan horen we graag van je!

In de Nieuwsflits van de GMR lees je meer over. Ook wordt er o.a. aandacht besteed aan het fietsplan en de zorgstructuur.

De keuze van de personeelsgeleding van de GMR is gevallen op een gemiddeld percentage voor alle betrokken vestigingen die voor een arbeidsmarkttoelage in aanmerking komen.

Het ministerie van OCW heeft besloten een arbeidsmarkttoelage te verstrekken aan de medewerkers van scholen met een uitdagende leerlingpopulatie. De regeling geldt voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. Bij De Haagse Scholen zijn er 34 locaties die hiervoor in aanmerking komen.

De personeelsgeleding van de GMR (PGMR) kreeg de vraag voorgelegd door het College van Bestuur om te kiezen uit twee opties. De eerste mogelijkheid was het volgen van het toelagepercentage per vestiging. De tweede betrof een gemiddeld toelagepercentage voor alle betrokken vestigingen.

De PGMR heeft beide opties in een peiling voorgelegd aan de PMR-en van de 34 scholen. De reacties van de MR-en van de 22 scholen die de peiling ingevuld hebben, lieten een ruime voorkeur voor het gemiddeld toelagepercentage zien. Zeventien PMR-en gaven aan voor deze mogelijkheid te zijn en lieten weten dat de eerlijke verdeling en de onderlinge solidariteit hierbij doorslaggevend waren. Vier PMR-en zagen liever een toelagepercentage per vestiging en één PMR maakte geen keuze.

Informatie en documenten

Hieronder kunt u documenten downloaden die door de GMR zijn gepubliceerd. Documenten van voor de gepubliceerde data kunt u opvragen bij de ambtelijk secretaris van de GMR.

230607 Beloning OOP instemming PGMR
230530 brief GMR verzuimpreventie
230515 GMR positief Bestuursplan
230404 WIS-collect vragen GMR
230403 brief GMR akkoord versterking
230403 BOVO GMR akkoord
230403 Bestuursplan vragen brief GMR
230223 MZ op scholen brief GMR inbreng
230220 Verzuimanalyse vraag GMR
230209 Werkervaringsplaats directeuren PGMR positief
230209 versterking DHS aandachtspunten GMR met wijzigingen
230209 managementstatuut advies GMR
230209 Int communicatie vragen GMR aangepaste versie
230209 ICT-beleid GMR advies en instemming
230209 gesprekkencyclus brief GMR inst.
230119 Lid CvB advies brief GMR
230119 Lid CvB advies brief GMR
221201 NPO bvs budget GMR advies
221116 Onderwijsinspectie bespreekpunten GMR
221020 Beleidsintens bovenmatige reserves brief GMR advies
221020 Beloning OOP brief GMR geen instemming
221020 Fietsplan brief GMR instemming
221020 Financieel toezicht brief GMR advies
221020 Gedragswetenschapper brief GMR
221020 Meerjarig HRM beleid reactie GMR
221020 Percentage NPO aanpassing brief GMR instemming
221020 Werkervaringsplaats toek. dir. reactie GMR
2209 Poster GMR – kandidaten OGMR
220822 Def.brief voorzitter GMR aan ouders en verzorgers
220706 Instemming GMR fbh gedragswetenschapper
220704 Brief GMR Uitgangspuntennota advies
220623 Brief GMR Uitgangspuntennota vragen
220602 Advies GMR Vakantieregeling
220525 Brief GMR Kleine Scholen beleid vragen
220517 Advies GMR Wiscollect
Poster GMR – oproep kandidaten
220413 brief PGMR instemming BFP
220413 Brief GMR adj dir vw instemming
220413 Advies GMR Bestuursplan
220331 Brief GMR adj dir geen instemming
220315 brief GMR dank bevordering leerkracht percentages
220310 brief GMR HR meerjarig beleid
220112 Brief GMR vragen Zorgstructuur
211203 GMR instemming NPO bovenschools programma
211203 brief GMR vragen Lerarentekort.pdf
211203 Brief GMR vragen kwaliteitszorgsysteem
211203 brief GMR vragen 8-maandsrapportage
211108 Inst PMGR Arbeidsmarkttoelage
211103 brief GMR advies Uitgangspuntennota
211026 brief GMR vragen Uitgangspuntennota
210330 gmr brief ICT-beleid
210330 gmr brief corona
210304 gmr brief Glaslokaal
210210 DHS statwijz gmr brief aan gemeenteraad
210208 gmr brief advies statwijz
210205 gmr brief SocS nietigheid
210129 gmr brief corona
210121 MSi vervanging vragen GMR