Op scholen is medezeggenschap geregeld door een eigen medezeggenschapsraad (MR). Bovenschools verloopt dit via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. De medezeggenschap is ‘de brug’ tussen ouders, leerkrachten en het bestuur. De (G)MR voert een intensieve dialoog over de hoofdthema’s beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.

Wil je in contact komen met de GMR? Dan kun je mailen naar: gmr@dehaagsescholen.nl. Ook kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marianne Gommans (aanwezig dinsdag t/m donderdag tot ca. 15.00 uur), tel.: 06 – 31 65 98 37.

Actueel

Beide onderwerpen kwamen de afgelopen tijd aan bod in de GMR. Meer hierover kun je lezen in de Nieuwsflits. De GMR stond verder o.a. ook stil bij de medezeggenschap op scholen, toezicht op de gegevensbescherming en twee toelageregelingen.

Informatie en documenten

Hieronder kunt u documenten downloaden die door de GMR zijn gepubliceerd. Documenten van voor de gepubliceerde data kunt u opvragen bij de ambtelijk secretaris van de GMR.

231101 brf GMR bvs loongebouw deels instemming
231030 brf PGMR vw pos
231024 GMR advies profielschets lid RvT
231003 vragen Aanpassing loongebouw
231003 inst PGMR Klokkenluidersregeling
230925 Percentage NPO aanpassing brief GMR instemming
230829 GMR brief aanpassing loongebouw 2 10 op agenda
230607 Beloning OOP instemming PGMR
230530 brief GMR verzuimpreventie
230515 GMR positief Bestuursplan
230404 WIS-collect vragen GMR
230403 brief GMR akkoord versterking
230403 BOVO GMR akkoord
230403 Bestuursplan vragen brief GMR
230223 MZ op scholen brief GMR inbreng
230220 Verzuimanalyse vraag GMR
230209 Werkervaringsplaats directeuren PGMR positief
230209 versterking DHS aandachtspunten GMR met wijzigingen
230209 managementstatuut advies GMR
230209 Int communicatie vragen GMR aangepaste versie
230209 ICT-beleid GMR advies en instemming
230209 gesprekkencyclus brief GMR inst.
230119 Lid CvB advies brief GMR
230119 Lid CvB advies brief GMR
221201 NPO bvs budget GMR advies
221116 Onderwijsinspectie bespreekpunten GMR
221020 Beleidsintens bovenmatige reserves brief GMR advies
221020 Beloning OOP brief GMR geen instemming
221020 Fietsplan brief GMR instemming
221020 Financieel toezicht brief GMR advies
221020 Gedragswetenschapper brief GMR
221020 Meerjarig HRM beleid reactie GMR
221020 Percentage NPO aanpassing brief GMR instemming
221020 Werkervaringsplaats toek. dir. reactie GMR
2209 Poster GMR – kandidaten OGMR
220822 Def.brief voorzitter GMR aan ouders en verzorgers
220706 Instemming GMR fbh gedragswetenschapper
220704 Brief GMR Uitgangspuntennota advies
220623 Brief GMR Uitgangspuntennota vragen
220602 Advies GMR Vakantieregeling
220525 Brief GMR Kleine Scholen beleid vragen
220517 Advies GMR Wiscollect
Poster GMR – oproep kandidaten
220413 brief PGMR instemming BFP
220413 Brief GMR adj dir vw instemming
220413 Advies GMR Bestuursplan
220331 Brief GMR adj dir geen instemming
220315 brief GMR dank bevordering leerkracht percentages
220310 brief GMR HR meerjarig beleid
220112 Brief GMR vragen Zorgstructuur

De Haagse Scholen maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.