Wil jij ook inspraak?
Heb je affiniteit met het (basis)onderwijs en wil je graag je stem laten horen in de GMR? We gaan in het voorjaar van 2024 weer op zoek naar nieuwe leden.

We hebben de volgende vacature(s)
1. Oudergeleding: We zoeken twee ouders/verzorgers met een kind op een van onze scholen voor basisonderwijs (niet speciaal onderwijs).
2. Personeelsgeleding: We zoeken een medewerker van een van onze scholen voor basisonderwijs (niet speciaal onderwijs).

Wil je je aanmelden? Stuur dan voor 28 mei a.s. een e-mail naar gmr@dehaagsescholen.nl. We nemen dan contact met je op. Wil je eerst meer informatie ontvangen? Ook dat kun je via hetzelfde e-mailadres opvragen.

GMR?
De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van De Haagse Scholen. Met 51 scholen, 15.000 leerlingen en 1.900 personeelsleden is De Haagse Scholen een van de grootste landelijke besturen voor openbaar primair onderwijs. Op elke school is er een MR (medezeggenschapsraad) die medezeggenschap uitoefent over schoolse zaken. In de GMR wordt gesproken over zaken die zich op het bovenschoolse niveau bevinden.

Agenda
De GMR houdt zich met uiteenlopende onderwerpen bezig. De gebouwen bijvoorbeeld en hoe het geld verdeeld wordt over de verschillende scholen die deel uitmaken van De Haagse Scholen. Ook de kwaliteit van het onderwijs, het lerarentekort en de realisatie van het ambitiestatement staan op de agenda. En wat dacht je van personeelszaken als het bestuursformatieplan, de normjaartaak en onderwerpen die voortvloeien uit de cao? Kortom, een uitgebreide mix van onderwerpen die van invloed zijn op (het merendeel van) de scholen passeert de revue. Er is vast een thema dat aansluit bij jouw interesse en waarin je je wilt verdiepen, zodat je als personeelslid of als ouder een bijdrage kunt leveren aan het besluitvormingsproces bij De Haagse Scholen.

Bevoegdheden
De GMR heeft verschillende bevoegdheden. Naast het recht op informatie en initiatief zijn vooral de instemmings- en adviesbevoegdheden van belang.

Samenstelling
De GMR kent een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen bestaan uit acht personen. Vier leden, twee ouders/verzorgers en twee personeelsleden, komen uit de scholen voor het speciaal onderwijs. Een lid van de personeelsgeleding vertegenwoordigt het bestuurskantoor.

Oudergeleding, voor wie?
Alle ouders/verzorgers die een kind op een van De Haagse Scholen hebben, komen in aanmerking voor een zetel in de oudergeleding van de GMR.

Personeelsgeleding, voor wie?
Personeelsleden van De Haagse Scholen kunnen zich aanmelden voor de personeelsgeleding.

Tijd
Uiteraard kost het tijd om deel te nemen in de GMR. Niet alleen wordt er ongeveer tien keer per jaar vergaderd, maar ook zijn er zaken als een cursus of een achterbanbijeenkomst, waarbij je aanwezigheid op prijs wordt gesteld.

Vergoeding
De leden van de GMR krijgen een tegemoetkoming voor hun inzet. De ouders/verzorgers hebben recht op een jaarlijkse vergoeding van € 680. Voor personeelsleden bedraagt deze 100 uur per schooljaar.

De Haagse Scholen maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.