Raad van toezicht

Raad van Toezicht

In het kader van de wetswijziging met betrekking tot ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ dienen de functies van bestuur en het intern toezicht daarop sinds 1 augustus 2011 gescheiden te zijn. Bij De Haagse Scholen is die functiescheiding gerealiseerd door de vorming van een apart orgaan voor intern toezicht te weten een Raad van toezicht en een apart orgaan voor bestuur te weten een College van bestuur, zijnde het bevoegd gezag van De Haagse Scholen.

De heer drs. M.M. (Mark) Frequin

De heer drs. M.M. (Mark) Frequin

Voorzitter
Mevrouw mr. C.J. (Charline) Kloosterman-Taal

Mevrouw mr. C.J. (Charline) Kloosterman-Taal

Plaatsvervangend voorzitter

Met als portefeuille personeel & organisatie en communicatie naar interne stakeholders personeel en scholenveld.

Mevrouw Kloosterman is werkzaam geweest bij de Raad van State, laatstelijk als hoofd van de stafafdeling bestuursrechtspraak en is thans directeur van ActaMediatief NMI mediators en coaches. Voorts was zij in de periode 1990-1997 voorzitter van het bestuur van de Haagse Nutsscholen.

 


De heer A. (Arne) Westerhof

De heer A. (Arne) Westerhof

Lid Raad van Toezicht

Arne is al van voor de verzelfstandiging van het Haagse primair openbaar onderwijs intensief verbonden met De Haagse Scholen. Eerst als betrokken ouder, daarna als bestuurslid van de verzelfstandigde stichting en sinds 2010 als lid van de Raad van Toezicht. Openbaar onderwijs is voor Arne essentieel: ieder kind heeft ongeacht afkomst, religie of inkomen recht op het best mogelijke onderwijs. Het talent van elk kind staat voorop.

Arne is sinds de instelling van de RvT tevens voorzitter van de Auditcommissie, die de RvT over alle zaken op het gebied van financiën, huisvesting, ICT en risicomanagement adviseert.

Arne is in het dagelijks leven directeur van een uitgeverij en congresorganisatie voor bestuur, management, medezeggenschap en personeelszaken.

 


Mevrouw E.D.C.M. (Ursie) Lambrechts

Mevrouw E.D.C.M. (Ursie) Lambrechts

Lid Raad van Toezicht

Mevrouw Lambrechts heeft o.a. geschiedenis en politicologie gestudeerd aan het Meredith College in North Carolina (V.S.) en kunstgeschiedenis en onderwijskunde aan de KU Nijmegen. Zij is jarenlang actief geweest in de (landelijke) politiek als lid van de Tweede Kamer voor D66 en als lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant met o.a. de portefeuilles economische zaken, onderwijs en cultuur. De laatste jaren is zij ondermeer voorzitter van de Evaluatie-adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) geweest.

 


De heer A.J. (Ajoeb) Mohamedajoeb

De heer A.J. (Ajoeb) Mohamedajoeb

Lid Raad van Toezicht

Met als (inhoudelijke) portefeuille financiën, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.

De heer Mohamedajoeb was als directielid en manager werkzaam bij diverse organisaties op het snijvlak van onderwijs en arbeid. Hij beschikt over ruime ervaring in diverse bestuursfuncties bij migrantenorganisaties en als toezichthouder in het onderwijs. Thans is hij directeur van Mohamedajoeb Mediators en gespecialiseerd in interculturele bemiddeling en conflictmanagement.

 

Vergaderdata 2019

  • Donderdag 6 juni
  • Donderdag 11 juli

Download hier