Raad van toezicht

Raad van Toezicht

In het kader van de wetswijziging met betrekking tot ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ dienen de functies van bestuur en het intern toezicht daarop sinds 1 augustus 2011 gescheiden te zijn. Bij De Haagse Scholen is die functiescheiding gerealiseerd door de vorming van een apart orgaan voor intern toezicht te weten een Raad van toezicht en een apart orgaan voor bestuur te weten een College van bestuur, zijnde het bevoegd gezag van De Haagse Scholen.

Dhr. drs. M.M. (Mark) Frequin

Dhr. drs. M.M. (Mark) Frequin

Voorzitter
Mw. E.D.C.M. (Ursie) Lambrechts

Mw. E.D.C.M. (Ursie) Lambrechts

Lid Raad van Toezicht

Mevrouw Lambrechts heeft o.a. geschiedenis en politicologie gestudeerd aan het Meredith College in North Carolina (V.S.) en kunstgeschiedenis en onderwijskunde aan de KU Nijmegen. Zij is jarenlang actief geweest in de (landelijke) politiek als lid van de Tweede Kamer voor D66 en als lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant met o.a. de portefeuilles economische zaken, onderwijs en cultuur. De laatste jaren is zij ondermeer voorzitter van de Evaluatie-adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) geweest.

 

Dhr. A.J. (Ajoeb) Mohamedajoeb

Dhr. A.J. (Ajoeb) Mohamedajoeb

Lid Raad van Toezicht

Met als (inhoudelijke) portefeuille financiën, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.

De heer Mohamedajoeb was als directielid en manager werkzaam bij diverse organisaties op het snijvlak van onderwijs en arbeid. Hij beschikt over ruime ervaring in diverse bestuursfuncties bij migrantenorganisaties en als toezichthouder in het onderwijs. Thans is hij directeur van Mohamedajoeb Mediators en gespecialiseerd in interculturele bemiddeling en conflictmanagement.

 

 

Vergaderdata Raad van Toezicht

  • 19 november 2020
  • 7 december 2020 (met Auditcommissie)
  • 17 december 2020
  • 11 maart 2021
  • 22 april 2021
  • 21 juni 2021
Download hier