Raad van toezicht

In het kader van de wetswijziging met betrekking tot ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ dienen de functies van bestuur en het intern toezicht daarop sinds 1 augustus 2011 gescheiden te zijn. Bij De Haagse Scholen is die functiescheiding gerealiseerd door de vorming van een apart orgaan voor intern toezicht te weten een raad van toezicht en een apart orgaan voor bestuur te weten een college van bestuur, zijnde het bevoegd gezag van De Haagse Scholen.

Leden

• Dhr. drs. M.M. (Mark) Frequin (voorzitter)
• Dhr. H. (Henk-Frits) Verkerk
• Dhr. A.J. (Ajoeb) Mohamedajoeb
• Mw. G. (Guity) Mohebbi
• Mw. J. (Jolanda) van Bussel
• Mw. I. (Ingrid) Brummelman

Vergaderdata

• 29 september 2023
• 2 november 2023
• 18 januari 2024
• 21 maart 2024
• 23 mei 2024
• 4 juli 2024

Besluitenlijst raad van toezicht

Hieronder vindt u vanaf het schooljaar 2023 – 2024 de vastgestelde besluitenlijst van de raad van toezicht.

De eerste vastgestelde besluitenlijst volgt na 2 november 2023.

Documenten raad van toezicht

Hieronder kunt u relevante documenten inzien en downloaden met betrekking tot de raad van toezicht.

Bestuursreglement raad van toezicht DHS
Toezichtkader Raad van toezicht DHS februari
Statuten Stichting De Haagse Scholen