Raad van toezicht

Raad van Toezicht

In het kader van de wetswijziging met betrekking tot ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ dienen de functies van bestuur en het intern toezicht daarop sinds 1 augustus 2011 gescheiden te zijn. Bij De Haagse Scholen is die functiescheiding gerealiseerd door de vorming van een apart orgaan voor intern toezicht te weten een Raad van Toezicht en een apart orgaan voor bestuur te weten een College van Bestuur, zijnde het bevoegd gezag van De Haagse Scholen.

Dhr. drs. M.M. (Mark) Frequin

Dhr. drs. M.M. (Mark) Frequin

Voorzitter
Dhr. H. Verkerk

Dhr. H. Verkerk

Lid Raad van Toezicht
Dhr. A.J. (Ajoeb) Mohamedajoeb

Dhr. A.J. (Ajoeb) Mohamedajoeb

Lid Raad van Toezicht

Met als (inhoudelijke) portefeuille financiën, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.

De heer Mohamedajoeb was als directielid en manager werkzaam bij diverse organisaties op het snijvlak van onderwijs en arbeid. Hij beschikt over ruime ervaring in diverse bestuursfuncties bij migrantenorganisaties en als toezichthouder in het onderwijs. Thans is hij directeur van Mohamedajoeb Mediators en gespecialiseerd in interculturele bemiddeling en conflictmanagement.

 

 

Vergaderdata Raad van Toezicht

  • 28 oktober 2021
  • 19 november 2021
  • 30 november 2021 (met de GMR)
  • 8 december 2021 (themabijeenkomst met de Auditcommissie)
  • 16 december 2021
  • 17 maart 2022
  • 12 mei 2022
  • 19 mei 2022 (met de GMR)
  • 23 juni 2022
Download hier