Raad van toezicht

In het kader van de wetswijziging met betrekking tot ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ dienen de functies van bestuur en het intern toezicht daarop sinds 1 augustus 2011 gescheiden te zijn. Bij De Haagse Scholen is die functiescheiding gerealiseerd door de vorming van een apart orgaan voor intern toezicht te weten een raad van toezicht en een apart orgaan voor bestuur te weten een college van bestuur, zijnde het bevoegd gezag van De Haagse Scholen.

Leden

• Dhr. drs. M.M. (Mark) Frequin (voorzitter)
• Dhr. H. (Henk-Frits) Verkerk
• Dhr. A.J. (Ajoeb) Mohamedajoeb
• Mw. G. (Guity) Mohebbi
• Mw. J. (Jolanda) van Bussel
• Mw. I. (Ingrid) Brummelman

Vergaderdata

• 17 maart 2022
• 12 mei 2022
• 19 mei 2022 (met de GMR)
• 23 juni 2022

Verslagen

Hieronder kunt u de verslagen downloaden die door de raad van toezicht zijn gepubliceerd. Documenten van voorgaande jaren kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar info@dehaagsescholen.nl.

Documenten raad van toezicht

Hieronder kunt u relevante documenten downloaden m.b.t. de raad van toezicht.

Scheiding toezicht en bestuur DHS juni 2011
Toezichtkader Raad van toezicht DHS februari 2013