Raad van toezicht

Raad van Toezicht

In het kader van de wetswijziging met betrekking tot ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ dienen de functies van bestuur en het intern toezicht daarop sinds 1 augustus 2011 gescheiden te zijn. Bij De Haagse Scholen is die functiescheiding gerealiseerd door de vorming van een apart orgaan voor intern toezicht te weten een Raad van toezicht en een apart orgaan voor bestuur te weten een College van bestuur, zijnde het bevoegd gezag van De Haagse Scholen.

Vacatures
In verband met het aftreden van een aantal leden ontstaan er drie vacatures in de Raad van Toezicht van De Haagse Scholen, waarvan twee leden op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Ieder lid van de Raad van Toezicht is integraal verantwoordelijk voor het toezicht op de besturing. De toezichthouders die wij zoeken zijn strategische gesprekspartners die het College van Bestuur scherp houden vanuit een positief-kritische grondhouding, waarbij het anders kunnen kijken naar relevante thema’s en trends binnen het onderwijs van belang is. U bent een betrokken gesprekspartner, die zich op natuurlijke, onafhankelijke wijze kan verbinden met de organisatie en externe belanghebbenden. In uw optreden bent u een teamspeler, die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang, maar ook vernieuwend is en in staat om vanuit de toezichthoudende rol de doorontwikkeling van De Haagse Scholen verder vorm te geven.

Bekendheid en verankering in de werkregio van de Haagse Scholen geldt als een pre.

In de samenstelling van de raad wordt gezocht naar het complementeren van de verschillende deskundigheden. In dat kader worden er toezichthouders gezocht met onderstaande expertisegebieden:

  • expertise op het gebied van onderwijs (inhoudelijk);
  • expertise op het gebied van HRM;
  • expertise op het juridische/financiële vakgebied.

Ga naar de website nrgovernance.nl of wesselopartners.nl voor meer informatie en de mogelijkheid om direct te solliciteren. Reageren kan tot 7 oktober 2021.

Dhr. drs. M.M. (Mark) Frequin

Dhr. drs. M.M. (Mark) Frequin

Voorzitter
Mw. E.D.C.M. (Ursie) Lambrechts

Mw. E.D.C.M. (Ursie) Lambrechts

Lid Raad van Toezicht

Mevrouw Lambrechts heeft o.a. geschiedenis en politicologie gestudeerd aan het Meredith College in North Carolina (V.S.) en kunstgeschiedenis en onderwijskunde aan de KU Nijmegen. Zij is jarenlang actief geweest in de (landelijke) politiek als lid van de Tweede Kamer voor D66 en als lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant met o.a. de portefeuilles economische zaken, onderwijs en cultuur. De laatste jaren is zij ondermeer voorzitter van de Evaluatie-adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) geweest.

 

Dhr. A.J. (Ajoeb) Mohamedajoeb

Dhr. A.J. (Ajoeb) Mohamedajoeb

Lid Raad van Toezicht

Met als (inhoudelijke) portefeuille financiën, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.

De heer Mohamedajoeb was als directielid en manager werkzaam bij diverse organisaties op het snijvlak van onderwijs en arbeid. Hij beschikt over ruime ervaring in diverse bestuursfuncties bij migrantenorganisaties en als toezichthouder in het onderwijs. Thans is hij directeur van Mohamedajoeb Mediators en gespecialiseerd in interculturele bemiddeling en conflictmanagement.

 

 

Vergaderdata Raad van Toezicht

  • 11 maart 2021
  • 22 april 2021
  • 21 juni 2021
Download hier