Algemene (inkoop)voorwaarden bij opdrachtverleningen of (raam)overeenkomsten De Haagse Scholen

De Haagse Scholen hanteert in de volgende gevallen de volgende sets Algemene (inkoop)voorwaarden: ​

Enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingsproceduresNationale en Europese
aanbestedingsprocedure​
Diensten​ARVODI 2018; of
DNR 2011 (herzien 2013)
ARVODI 2018; of
DNR 2011 (herzien 2013)
LeveringenARIV 2018ARIV 2018
WerkenAVA 2013 (herzien december 2014)UAV 2012

ARVODI 2018

De Haagse Scholen verklaart in beginsel uitdrukkelijk de meest recente en vigerende “Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor het verstekken van opdrachten tot het verrichten van diensten” (hierna: ARVODI 2018) van toepassing op alle namens De Haagse Scholen af te sluiten (raam)overeenkomsten en of opdrachtverleningen met betrekking tot Diensten, uitgezonderd Diensten verricht door architecten, ingenieurs en adviseurs voor Werken. De ARVODI 2018 bieden een eenvormige set van algemene voorwaarden voor dienstverleningsovereenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s). Algemene (verkoop)voorwaarden van opdrachtnemers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARIV 2018

De Haagse Scholen verklaart in beginsel uitdrukkelijk de meest recente en vigerende “Algemene Rijksinkoopvoorwaarden” (hierna: ARIV 2018) van toepassing op alle namens De Haagse Scholen af te sluiten (raam) overeenkomsten en/of opdrachtverleningen met betrekking tot Leveringen. De ARIV 2018 bieden een eenvormige set van algemene voorwaarden voor koop- en leveringsovereenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s). Algemene (verkoop)voorwaarden van opdrachtnemers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

AVA 2013 (herzien december 2014)

De Haagse Scholen verklaart uitdrukkelijk de meest recente en vigerende “Algemene Voorwaarden voor Aannemingen” (hierna: AVA 2013 (herzien december 2014)) van toepassing op alle namens De Haagse Scholen af te sluiten (raam)overeenkomsten en/of opdrachtverleningen, die voortvloeien uit enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedures met betrekking tot Werken. De AVA 2013 (herzien december 2014) zijn bedoeld voor kleinere inkoopopdrachten (geen directievoering) voor het bouwen of verbouwen van een onroerende zaak door een aannemer in opdracht van een opdrachtgever. Het begrip “onroerende zaak” moet ruim worden geïnterpreteerd. Algemene (verkoop)voorwaarden van opdrachtnemers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

UAV 2012

De Haagse Scholen verklaart uitdrukkelijk de meest recente en vigerende “Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken” (hierna: UAV 2012) van toepassing op alle namens De Haagse Scholen af te sluiten (raam)overeenkomsten en/of opdrachtverleningen, die voortvloeien uit nationale en Europese aanbestedingsprocedures met betrekking tot Werken. De UAV 2012 omvat een pakket regels die van toepassing verklaard kunnen worden op grote inkoop-opdrachten die resulteren in aannemingsovereenkomsten in de bouw en bij technische installatiewerken. Grote verschil met de AVA 2013 (herzien december 2014) is dat bij UAV 2012 sprake dient te zijn van directievoering van het projectmanagement, dit komt alleen voor bij grotere projecten. Algemene (verkoop)voorwaarden van opdrachtnemers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

DNR 2011 (herzien 2013)

De Haagse Scholen verklaart uitdrukkelijk de meest recente en vigerende “De Nieuwe Regeling” (hierna: DNR 2011 (herzien 2013)) van toepassing op alle namens De Haagse Scholen af te sluiten (raam)overeenkomsten en/of opdrachtverleningen met betrekking tot Diensten verricht door architecten, ingenieurs en adviseurs voor Werken. De DNR 2011 (herzien 2013) beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en opdracht-nemer(s). De DNR 2011 (herzien 2013) is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs. Algemene (verkoop)voorwaarden van opdrachtnemers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Wijzigingen algemene (inkoop)voorwaarden

Indien, in lijn met de AW 2016 en GP 2016, voorwaarden voor de opdracht niet relevant en/of niet proportioneel blijken te zijn, zullen deze voorwaarden in de bijbehorende prevalerende (raam) overeenkomst of opdrachtverlening niet van toepassing worden verklaard.
In beginsel zijn de door De Haagse Scholen te hanteren ARVODI 2018, ARIV 2018, AVA 2013 (herzien december 2014), UAV 2012 of DNR 2011 (herzien 2013) van toepassing op alle inkopen, bestellingen, opdracht-verleningen, aanbestedingsprocedures en/of te sluiten (raam)overeenkomsten. Derhalve geldt het uitgangspunt dat algemene (verkoop) voorwaarden van leveranciers niet worden geaccepteerd.
Echter, indien De Haagse Scholen het wenselijk acht, kan ook de toepassing van branche specifieke voorwaarden in overweging worden genomen. Hiervoor geldt dat deze branche specifieke voorwaarden tenminste gedeponeerd en redelijk (toetsing door bovenschoolse inkoopcoördinator De Haagse Scholen) dienen te zijn. Indien een leverancier branche specifieke voorwaarden van toepassing wil verklaren dient deze dit verzoek schriftelijk in te dienen bij De Haagse Scholen via: inkoop@dehaagsescholen.nl.

De Haagse Scholen maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.